Kezdőlap vezetés

OFI: A tanulói teljesítménymérésről lesz műhelykonferencia

Ingyenes műhelykonferenciát szervez a tanuló teljesítménymérésekről az Ofi. Az Ofi Iskolafejlesztési lehetőségek: utak és dimenziók című program 2016. január 27-én lesz Budapesten.

Az OFI egy korábbi, Így tanulunk mi! című konferenciáján készült fotó

Az Oktatási Indikátor Munkacsoport, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Tempus Közalapítvány 2014 végén közös műhelykonferenciát szervezett a tanulói teljesítménymérések eredményeinek értelmezési lehetőségeiről, azok esetleges korlátairól, előnyeiről és hátrányairól. A műhelykonferencia célja volt, hogy az oktatás eredményességének javítása érdekében bemutassa és ütköztesse a mérés-értékeléssel kapcsolatos eltérő szempontokat és aspektusokat, hozzájárulva a tanulói teljesítménymérések hazai értelmezéséhez, feltárva azok alkalmazhatóságának feltételeit.

A konferencia eredményei kötet  formájában kerültek összegzésre, melyben a szakpolitika számára ajánlások is megfogalmazódtak. E javaslatok a kérdéskör továbbgondolására is irányultak. Az újabb műhelykonferencia célja annak megvitatása, hogy a tanulói teljesítménymérések, a különböző adatrendszerek, projektek és az egyes szakterületek milyen módon tudnak hozzájárulni az iskolák fejlesztéséhez, különösen az alulteljesítő iskolák esetében.
A műhelykonferencia első része azokat az adatforrásokat, adatbázisokat, komplex információs rendszereket és mutatókat mutatja be, amelyek hozzájárulhatnak az iskolafejlesztések folyamat- és célindikátorainak megtervezéséhez, míg a második részben konkrét fejlesztési irányok, (együttműködési) területek és lehetőségek kerülnek megvitatásra egy kerekasztal-beszélgetés keretein belül. Ennek megfelelően a tervezett program első részében felkért előadóink tartanak vitaindító előadásokat a különböző mérések, projektek, adatrendszerek iskolafejlesztésekben betöltött lehetséges szerepéről, tapasztalatairól, majd ezt követően lehetőség nyílik közös szakmai konzultációra, a felvetett kérdések megbeszélésére.
A műhelykonferencián való részvétel díjtalan, de a korlátozott létszám miatt előzetes regisztrációhoz kötött. Kérjük, részvételi szándékát legkésőbb 2016. január 22-ig az alábbi regisztrációs linken jelezze.

Hirdetés

Időpont: 2016. január 27. 10:00 – 15:30 óra

Helyszín: OFI Mintabolt – Molnár Ferenc Terem, 1085 Budapest, József krt. 63.

TERVEZETT PROGRAM
09:30 – 10:00 – Regisztráció
10:00 – 12:30 – Felvezető előadások (levezető elnök: Széll Krisztián)
• Az Országos kompetenciamérések alkalmazhatósága az iskolafejlesztési folyamatokban (Ostorics László, Oktatási Hivatal)
• Az Integrált Nyomonkövető Rendszer: eredmények, tapasztalatok, lehetőségek (Kern Zoltán, Oktatási Hivatal)
• Korai jelzőrendszer bevezetésének vizsgálata a CROCOOS projekt keretében (Szegedi Eszter, Tempus Közalapítvány)
• Köznevelés az iskolában: intézményi fejlesztések (Metka Katalin, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ)
• Fejlesztési célú adatintegrációs lehetőségek: kutatási és adminisztratív adatok (Szemerszki Marianna, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet)
Felkért hozzászóló

12:30 – 13:30 – Szendvicsebéd

13:30 – 15:30 – Kerekasztal-beszélgetés (moderátor: Fehérvári Anikó)
Résztvevők:
• Kis Edit (Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium)
• Kurucz Tünde (Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ)
• Mészáros Zoltán (Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet)
• Nagy Judit (Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Tankerület)
• Rapos Nóra (ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar)
• Varga Attila (Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet)
• Wágner Éva (Deák Diák Általános Iskola)