Kezdőlap IKT

Hogyan készüljön az Első Digitális Témahétre?

Idén először Digitális Témahét lesz 2016. április 4-8. között a programhoz önkéntesen csatlakozó 1-12. évfolyamon tanító köznevelési intézményekben. A csatlakozók vállalják, hogy ebben az időben legalább két évfolyamon olyan projektet valósítanak meg, amelyekben a XXI. századi készségek és ismeretek elsajátításához infokommunikációs eszközöket is használnak az iskola pedagógiai elképzeléseinek és infrastrukturális adottságainak figyelembevételével. Mindennek részletei, a jelentkezés lehetősége és az elérhető módszertani és egyéb ajánlások részletesen a cikkben!

digitalistemahet

 Első alkalommal lesz az iskolákban a Digitális Témahét 2016. április 4-8. között.

Hirdetés

A Digitális Témahéthez csatlakozó iskoláknak lehetőségük nyílik az általuk választott témákat digitális eszközökkel és módszerekkel feldolgozni. A részt vevő pedagógusok szakmai tapasztalatokkal, a tanulók élményekkel, az intézmények pedig értékes eszközökkel gazdagodhatnak.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma elkötelezett a digitális pedagógia elterjesztése és a digitális készségek fejlesztése mellett, ezért kezdeményezte ezt.

Az EMMI a Témahét koordinálására az Informatikai Vállalkozások Szövetségét (IVSZ) kérte fel. Az informatikai vállalkozások felelősséget vállalnak a jövő generációinak a digitális világra való felkészítésében, ezért büszkén nyújtanak jelentős támogatást a program megszervezéséhez.

A regisztráció a csatlakozó partner szervezetek számára már elérhető, és hamarosan kezdődik az iskolák regisztrációja is, amelyre 2016. április 4-ig lesz lehetőség.

 

jelentkezz_1.szuk_

A Digitális Témahéten(DTH)  a köznevelési intézmények a képzési célokhoz köthető szabadon választott témával vehetnek részt.

Mi a cél?

Cél a digitális kompetencia fejlesztése és a kerettantervi fejlesztési célok megvalósítása az infokommunikációs technológia hatékony alkalmazásával. Nem elsősorban az informatikai eszközök használata a cél, hanem a korszerű készségek, a digitális írástudás fejlesztése minden évfolyamon és minden tantárgy keretén belül a választott témához kapcsolódóan.

A DTH a digitális pedagógia elterjesztését, alkalmazásának mélyítését célozza annak érdekében, hogy az iskolai pedagógiai eszközök, alkalmazott módszerek köre kibővülhessen, hozzájárulva ezzel, hogy ne csak az informatika tantárgy keretében valósuljon meg a digitális kompetenciát alkotó készségek, képességek fejlesztése.

Azok a köznevelési intézmények, amelyek csatlakoznak a Digitális Témahéthez, vállalják, hogy 2016. április 4-8. között legalább két évfolyamon olyan projektet valósítanak meg, amelyekben a XXI. századi készségek és ismeretek elsajátításához infokommunikációs eszközöket is használnak az iskola pedagógiai elképzeléseinek és infrastrukturális adottságainak figyelembevételével.

A DTH programban résztvevő iskolák a program honlapján a 12 évfolyam mindegyikéhez, kidolgozott mintaprojektek és számtalan pedagógiai segédlet közül választhatnak, amelyeket saját elképzeléseik szerint testre is szabhatnak. A honlapon ezen kívül elérhetők a Digitális Tematikus Hét partnerei, informatikai és telekommunikációs vállalatok által felkínált, diákoknak szóló előadások, bemutatók, programok és háttéranyagok is.

Azok a köznevelési intézmények,amelyek a Digitális Tematikus Héten projekteket valósítanak meg, támogatóink révén többféle nyereményjátékban is részt vehetnek. Ezért célszerű minden intézménynek regisztrálnia magát, hogy minél több diák sajátíthasson el hasznos digitális ismereteket!

shutterstock_214156822

A projekthét keretében egy-egy iskolai tanórába önkéntes infokommunikációs szakemberek is bekapcsolódhatnak, akiket a szervezők közvetítenek az erre igényt tartó iskolák számára.

 A szakértők által összeállított támogató anyag az alábbiakat tartalmazza:

  • mintaprojektek leírásai és a hozzájuk tartozó kidolgozott feladatok (5-25 tanóra)
  • több, mint 100 segédanyag a digitális írástudás fejlesztéséhez
  • online támogatás, szakmai „help desk” a DTH honlapján
  • interneten elérhető tájékoztatók és webináriumok neves oktatási szakértők vezetésével

 A DTH eddigi tervezett kísérő programjai:

  • felkészítő képzések több helyszínen a Pedagógiai Oktatási Központokkal együttműködésben, a 120 órás továbbképzési keretbe beszámítható formában (5 órában)
  • Lányok Napja 2016.
  • Nyereményjáték a résztvevő iskolák részére
  • Pályázat projektet kidolgozó pedagógusok részére

 A Digitális Témahét honlapja elérhető a www.dth2016.hu címen.

 Éljenek a lehetőséggel, és fejlesszük együtt a digitális kultúrát!

Forrás:az IVSZ honlapja