Kezdőlap SNI

Ilyen még nem volt! Villámcsődület a fővárosi gyógypedagógiai intézmények 600 tanulójának részvételével

Összefogtak a gyógypedagógiai intézmények vezetői, tanárai és diákjai, és egy eddig sosem látott méretű villámcsődület- ún. flashmob- keretében szeretnék megmutatni magukat, sokaságukat, sokszínűségüket és képességeiket, igényeiket. A Hősök terén felemelő élményekre készülhetnek az odalátogatók. Lapunk a beharangozó mellett a helyszíni tudósítást és a háttér megvilágítását is vállalja, kövessék cikkeinket a #sni hashtag ill. kulcsszó nyomában!

sniflashmobszokepVillámcsődület(flashmob) lesz  a fővárosi gyógypedagógiai intézmények 600 tanulójának részvételével 2016. május 24-én, kedden délután 14.30-15.00-ig.

A megmozdulás célja: Hogy láthatóvá tegyék a gyógypedagógiai intézményeket, a bennük nevelkedő gyermekeket. Felhívják a figyelmet arra, hogy különbözőek, ezért másképp is kell gondolkodni róluk. Balázs Ágnes gyógypedagógus lapunkhoz eljuttatott egy közleményt, amit az SNI-s tanulókat befogadó, fejlesztő, oktató fővárosi intézmények vezetői közösen fogalmaztak meg:

Hirdetés

“Felhívjuk a figyelmet pl.  akár a törvényhozásban, akár a finanszírozás tekintetében különleges figyelmet kell kapnunk, hiszen különleges szolgáltatást nyújtunk. Megmutatjuk, hogy sokan, sokfélék vagyunk és színes kínálatunkkal sok társadalmi problémára többféle megoldást kínálunk.

A flashmob menete: A megmozduláson részt vevő egyik intézmény gyermekei az SNI mozaikszót alakítják ki színes pólokban lévő tanulóikból, a többi intézmény pedig az „élő” SNI körül alakít ki egy többszörösen gyűrűző kört. Ezalatt néhányszor elénekelik az „Arra születtünk!” című dalt a flashmobhoz csatlakozott intézmények tanáraiból alakult énekkar vezetésével, majd pedig szétoszlik a tömeg. (Adamis Anna örökbecsű dalszövege ld. alább!)

 GYERE! LEGYÉL TE IS KÜLÖNLEGES!

Adamis Anna: Arra születtünk

(Képzelt riport…- részlet)

És mi arra születtünk, hogy a föld sebeit begyógyítsuk,
életünkön át, életünkön át,Arra születtünk, hogy mindig menjünk, meg ne álljunk,
induljunk tovább, induljunk tovább.

A holnapoknak minden kulcsa két kezedben van,
Nyitott szemmel álmodom, de nem vagyok magam.

Arra születtünk, hogy tiszta szívvel szerethessünk,
boldogok legyünk, boldogok legyünk,

Arra születtünk, hogy mégse dobjuk el hitünket,
hogyha szenvedünk, hogyha szenvedünk.

Mint a mécses világítson egész életed,
Fordulj felém, ha megérted, mit mondok neked.

Arra születtünk, hogy napsugárba kapaszkodjunk,
nem baj, hogyha fáj, nem baj, hogyha fáj,

arra születtünk, tiszta legyen még a szívünk,
s játszunk még tovább, játszunk még tovább. Hé, hé, hé(2X)

arra születtünk, tiszta legyen még a szívünk,
s játszunk még tovább, játszunk még tovább.”

Forrás: zeneszoveg.hu

A programot a Gyógypedagógiai Napok keretében rendezik meg a fővárosban.

Részletesen:

2016. május 23. Dimenziók- előadások – Dimenziók- Gyógypedagógiai Napok előadásai (1))
2016. május 24. Gyógypedagógiai Flashmob (célja ld. a cikkben!)- 14.30 Hősök tere
2016. május 25. Kulturális Fesztivál.Itt az SNI -s diákok tánc, bábjáték, dráma, néptánc, zene, ének és egyéb művészeti ágakban való kibontakozást élhetnek át, ezt 10 éve rendszeresen tartják.létrehoztuk: Helyszíne: Gennaro Verolino Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon 1121. Budapest, Hegyhát u. 19.
Az információk forrása:
 Balázs Ágnes,kollégiumi igazgatóhelyettes, Dió Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola,EGYMI és Kollégium, 1098. Budapest, Friss u.2.

Gyógypedagógiai Flash mob célja, nyilatkozat

  • A megmozdulás célja:

Láthatóvá tenni a gyógypedagógiai intézményeket, a bennük nevelkedő gyermekeket. Felhívni a figyelmet arra, hogy mások vagyunk, ezért másképp is kell gondolkodni rólunk: akár a törvényhozásban, akár a finanszírozás tekintetében különleges figyelmet kell kapnunk. Szemléltetni szeretnénk, hogy nem vagyunk olyan kevesen, hogy ne vegyenek tudomást rólunk.

Hova álljanak az SNI-sek?

Úgy érezzük a nevelés- oktatás átalakításának folyamatában nem artikulálódtak megfelelően a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók igényei, intézményei, sorsa – akár a speciális, szegregált, akár az integrált nevelésben vesznek részt.

A hatályos jogszabályok vagy nem eléggé veszik figyelembe a mi gyermekeink szükségleteit, vagy egyszerűen kimaradtak belőlük a speciális intézményekre, ellátásra vonatkoztatható szabályozások. A létező statisztikákba nem férünk bele és nem is tudjuk megjeleníteni a sajátosságainkat sem.

Hasonló a helyzet a finanszírozásban is: a mi óvodáinkban, iskoláinkban nem elég, ha füzete, könyve van a gyerekeknek, bár tankönyveink is alig vannak. A gyógypedagógiai nevelésben alapkövetelmény a gyerekek foglalkoztatása, ők cselekvéseken, megtapasztalásokon keresztül tanulják meg a tananyagot és szerzik meg az életvezetéshez szükséges képességeket. A differenciálás nálunk gyakran azt jelenti: minden egyes gyermekre személyre szabott feladatot, tevékenységet kell tervezni. Ez a folyamat idő, eszköz és anyagigényes – ezt a költségvetésnek figyelembe kell vennie.

SNI-s szülők – megoldás  számukra is az oktatás

A sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő családok eleve több gonddal, problémával találkoznak gyermekük ellátása során, több a kiadásuk is. Nem lehet őket tovább terhelni az amúgy ingyenes oktatás finanszírozásával – de fel lehet szabadítani őket azzal, hogy gyermekeik olyan intézménybe járhatnak, ahol megkapják a megfelelő figyelmet, a szükséges fejlesztéseket, terápiákat és a lehetőségeikhez mért tudást és kompetenciákat a minél önállóbb életvezetéshez. A családokban így nemcsak a frusztráció csökken, de mindkét szülő életvitele normalizálódhat, mindketten munkát tudnak vállalni.

Gyakran elhangzik a döntéshozó testületekben, hogy a gyógypedagógia drága: igen, de minél több pénzt fordítunk egy sajátos nevelési igényű gyermek nevelésére és fejlesztésére, felnőtt korában annál önállóbb, felelősebb és tevékenyebb tagja lesz közösségének, annál inkább képes lesz eltartani magát vagy hozzájárulni költségeihez.

[1] A társadalom erkölcsi kötelessége is, hogy a sérült embereket felkarolja és maximálisan segítse őket – akár egész életükön keresztül.

[1] A Fogyatékos Személyek Jogairól szóló ENSZ Egyezmény

Az Egyesült Nemzetek Közgyűlése 2006. december 16-án fogadta el a fogyatékos személyek jogairól szóló Egyezményt és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyvet. Magyarország mind az Egyezményt, mind a Jegyzőkönyvet ratifikálta, és a 2007. évi XCII. törvénnyel  a magyar jogrendszerbe is beillesztette:

„A  tagállamok vállalták azt is, hogy biztosítják a fogyatékos személyek számára a hatékony oktatásukhoz szükséges támogatást, valamint az egyéni szükségleteikhez való alkalmazkodást.”