Kezdőlap jó példák

Portfóliót ír? Itt a személyes szakértői segítség!

Kényelmesen, az otthonából készülhet fel tanári feladataira, támogató segítségével, szakmailag korrekten. A minősítési eljárás megismerését, és az e-portfólió megírását segítő, gyakorlatias képzést indított az ERUDITIO Oktatási Zrt. amelynek vezérigazgatója, Horváth Tamás válaszolt a témával kapcsolatos kérdéseinkre.

gepelespexels

Portfólió-írást segítő képzést mutatunk be ebben a cikkben. Megjelent az Emberi Erőforrás Miniszterének a 2017. évre vonatkozó pedagógus minősítési keretszámokról szóló határozata, amely  újabb 35 000 fő számára ad lehetőséget minősítési eljáráson való részvételre. A minősülés egyik fontos eleme a portfólió készítés, ami a pedagógusok egy részének újdonság, s a napi munka mellett komoly terhet jelent. A 2017. évi minősítésre való jelentkezés határideje 2016. április 30-a volt, eddig kellett leadni a kitöltött jelentkezési lapot az intézményvezető felé.

Hirdetés

A minősítési eljárás megismerését és az e-portfólió megírását segítő képzést indított az ERUDITIO Oktatási Zrt. * amelynek vezérigazgatója, Horváth Tamás válaszolt a témával kapcsolatos kérdéseinkre.

Horváth Tamás, ERUDITIO Oktatási Zrt.
Horváth Tamás, az ERUDITIO Oktatási Zrt. vezérigazgatója
Hogyan merült fel e képzés alapgondolata?

Cégünk megalakulásának egyik elsődleges célja mindig is az oktatásügy fejlesztése, többek között a pedagógusok támogatása volt. Számos jelzést kaptunk, s a célirányos érdeklődésünk is azt bizonyította, hogy a pedagógusok jó részének plusz terhet jelent, és nem kevés időt vesz el tőlük saját szakmai portfóliójuk elkészítése. Sokan arról számoltak be, hogy a napi pedagógiai és adminisztratív feladataik mellett akár 3-4 hónap is rámegy erre.

Hamar kiderült az is, milyen nagy az igény személyes szakértői segítségre, olyan mentor közreműködésére, akire a portfólió elkészítése közben támaszkodni lehet, aki megkereshető a munka közben felmerülő kérdésekkel, szükség esetén tanács, útmutatás kérhető tőle stb., de nem végzi el a munkát a pedagógus helyett!

Ez ösztönzött bennünket egy olyan képzés létrehozására, amely gyakorlati feladatokon keresztül segíti a résztvevő pedagógusokat portfóliójuk színvonalas összeállításában, illetve annak sikeres megvédésében.

Fontos körülmény az is, hogy a minősítésre jelentkezők egy része hátrányos helyzetben van az IKT kompetenciahiányai miatt, holott ragyogó, több évtizedes szakmai múlt állhat már a háta mögött. Ezt a körülményt látva megállapítottuk, hogy olyan átfogó támogatásra – akár képzésre – van szükség, ahol a kollégák konkrét információkat kaphatnak a portfólió fogalmától, funkciójától kezdve, elkészítésének szakaszain át egészen a befejező eljárásra való felkészítésig.

Gombamód szaporodnak a különböző online minták, segédanyagok, amik mind-mind a pedagógus portfólió elkészítésében próbálnak tanácsot adni. Miben tud ezeknél többet nyújtani az Önök képzése?

Valóban, a minták és a példák egyre nagyobb számban találhatók meg az interneten, vagy küldözgetik egymásnak az érintettek. Ám ezek csupán általános iránymutatást tudnak adni, nem válaszolnak, hisz nem is válaszolhatnak konkrét kérdésekre, pedig minden pedagógusnak saját e-portfóliót kell készítenie. Ennek pedig koherens egységet kell képezni nemcsak a portfólió minden elemével, hanem a pályázó egész szakmai munkásságával. Sőt a megvédési folyamat elemeivel is! Ebben más a mi segítségünk, mert mi a megírandó dokumentumot és az egyén szakmai munkásságát komplex egészként kezeljük.

Fotó: pexels.com
Fotó: pexels.com
Hogyan fér bele az egyébként is leterhelt pedagógusok idejébe a képzésen való részvétel és a portfólió megírása?

Ha engem kérdez, nehezen. Pont ezért van szükség olyan képzésre, amely nem kívánja meg a folyamatos jelenlétet, mégis tartalmaz olyan részeket is, amikor szükséges a közös munka, a személyes jelenlét. Ilyen például a blended képzés, (kombinált oktatás), ami nem más, mint a hagyományos tantermi oktatás kombinálása az elektronikus oktatással. Ez a korszerű tanulási forma azoknál a képzéseknél nagyon jó, ahol a személyes jelenlét is szükséges, de emellett vannak olyan részei is, amiket önállóan, úgynevezett e-learning keretrendszerben (pl. Moodle) tudnak elvégezni a résztvevők. Ennek igazolását megtapasztaltuk nemrég egy sikeres, több mint 500 fős Médiaértési ismeretek képzésünk keretében, amely szintén blended formában zajlott és a visszajelzések alapján maximálisan elégedettek voltak a nyújtott szolgáltatással a pedagógusok.

Fontos még, hogy ennek a képzésnek egyik hatalmas előnye az     IKT kompetenciák jelentős javítása. A munka és a magánélet, tanulás összeegyeztetését segíti, hogy nem kell az oktatási alkalmak mindegyikére utazni, hiszen a munka egy részét mindenki önállóan végzi, akkor és olyan ütemben foglalkozik vele, amikor és ahogy a számára a legmegfelelőbb, és mindenképpen a saját munkatempójában, amivel a leghatékonyabban tud haladni. Ezek nagyon fontos elemei a sikeres munkának! Emellett nem elhanyagolható az a körülmény sem, hogy nem szükséges a résztvevő pedagógus helyettesítését sem megoldani a képzés teljes ideje alatt, ami pedagógusoknak, igazgatóknak egyaránt hatalmas segítség.

A tanfolyamunk alatt alkalmazott Moodle, azaz elektronikus keretrendszernek további előnye, hogy a portfólió megírása, feltöltése után is tartani tudják a pedagógusok mind egymással, mind az oktatóval a kapcsolatot, ha igényük van rá, később is meg tudják osztani élményeiket, tapasztalataikat.

Miben látja a képzés jövőbeli sikerét?

Amellett, hogy a tematika úgy épül fel, hogy végig, lépésről-lépésre segítjük a portfólió elkészítésében a résztvevőket, oktatóink a portfólió, a minősítési eljárás és az önértékelés területén elismert szakemberek. Oktatóink mellett ott áll lelkes csapatunk, amelynek tagjai az elmúlt években nagy gyakorlatot szereztek a képzések szervezésében és lebonyolításában, munkájuk középpontjában mindig a minőségi képzések szervezése, a problémamegoldás és a hatékony kommunikáció állt.

Fotó: pexels.com
Fotó: pexels.com

Kívánom, hogy ez most is így legyen, sikerüljön minél több minősítés előtt álló pedagógus felkészülését könnyebbé és hatékonyabbá tenniük.

*Az Eruditio Oktatási Zrt.-ről: 

Az Eruditio Oktatási Zrt. hat éve jött létre azzal a céllal, hogy oktatási szakmai szolgáltatóként segítse a köznevelési intézményeket, egyetemeket vagy kormányzati háttérintézményeket képzési, szakértői, kutatási vagy szervezetfejlesztési  feladataik ellátásában. Ezen tevékenységeinket jól kiegészíti az általunk létrehozott „tizperciskola blog” (tizperciskola.blog.hu), amely az oktatásról közérthetően igyekszik hétről-hétre mindenki számára hasznos információkat megosztani, valamint a mecseki nyári táborunk (www.hellotabor.hu), ahol pedig tanórán kívüli szabadidős tevékenységeket szervezünk a gyerekek, pedagógusok számára.

A közel száz akkreditált képzésünket az elmúlt években tízezer feletti hallgató zárta tanúsítvánnyal, ezzel mára a legnagyobb hazai pedagógus továbbképző és felnőttképző vállalkozások közé tartozunk.