Kezdőlap jó példák

„Éltető fényjelenlétek” – élményszerű tudás és eszközbeszerzés a Verebélyben – Tehetségprogram

Lézerek, élőlények a János - hegyen, fénymikrószkópok és Egerszalók - Élményeken, csoportos foglalkozásokon, gyakorlatias, sokoldalú megismerésen keresztül szereztek tudást a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Verebély László Szakközépiskolája és Szakiskolája diákjai az "Éltető fényjelenségek" című projektjükkel. A Nemzeti Tehetség Program és az az EMMI támogatásával megvalósult esemény részletei, motiválásban való szerepe is figyelemre méltóak a szakképzésben dolgozóknak és másoknak is.

A „fény gyermekei” a világítástechnikai laborban Forrás: Verebelyszki.hu
A „fény gyermekei” a világítástechnikai laborban Forrás: Verebelyszki.hu

A Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Verebély László Szakközépiskolája és Szakiskolája a 2015-16-os tanévben egy érdekes tehetséggondozó programot valósított meg, az éltető  fényjelenlétek vizsgálatáról többek között. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő közreműködésével, a Nemzeti Tehetség Program keretében az „Éltető fényjelenlétek” pályázati programban 30 szakközépiskolás diák vett részt.

dav
A kis csapat a Líceum Varázstornyában Fotó: verebelyszki.hu

Hat pedagógus és az együttműködő partnereik célul tűzték ki a fiatalok komplex szemléletfejlesztését, olyan kompetenciák kialakítását, amellyel a leendő erősáramú és informatikai szakemberek képesek lesznek szakmai feladataik megoldásakor a sokoldalú információszerzésre, megoldási alternatívák felállítására és a kreatív problémamegoldásra. A diákok segítséget kaptak ahhoz, hogy nyitott, motivált, logikusan gondolkodó, önművelő, együttműködő fiatalokká váljanak.

Az iskolából az egyetemi kutatólaboron át a János – hegyig – fényjelenlétek nyomábanElőször az iskola 15-20 év közötti életkorú, a feladat iránt elkötelezett tanulói tehetségazonosítása, majd a programban aktívan közreműködő 24-30 fiatal kiválasztása történt meg. Három, több szempontból (évfolyam; szakmai képzés; erősségek) heterogén csoportot hoztak létre, a csoportfoglalkozások tematikáját összeállították. Egy 66+15+4 órás, a csoportok együttműködésével megvalósuló komplex program végrehajtása kezdődött el.  A fény különböző megjelenéseit dolgozták fel biológiai, fizikai, földrajzi, kémiai, technikai és elektrotechnikai szempontból, a tudományterületek közötti kapcsolatrendszer feltárásával, gyakorlatközpontúan. Egy háromnapos szaktábort szerveztek Egerszalókra és környékére, valamint négy iskolán kívüli program keretében meglátogatták az Óbudai Egyetem Világítástechnikai Laboratóriumát, a Csodák Palotájában kísérleteztek, a KFKI –ben ismerkedtek a lézerek gyakorlati jelentőségével és a fénykedvelő élővilágot tanulmányozták a János-hegyen.

dav
Felfedeztük Egerszalók környékét Forrás: verebelyszki.hu

Megosztották tapasztalataikat

Hirdetés

Három alkalommal tapasztalatcserét szerveztek a csoportok között. A három tehetségnapon bemutatták a projekt során előállított szellemi termékeiket. Elismert szakemberek fogadták a külső helyszíneken a fiatalokat, a júniusi tehetségnapon előadásokat tartottak, és tanácsaikkal segítették a program színvonalas megvalósítását. Az iskola honlapján: www.verebelyszki.hu megtekinthetők a tehetséggondozó tevékenység bemutatói.

verebely
Ismerkedtünk a KFKI-ban folyó kutatásokkal Forrás: Verebelyszki.hu

Támogatásból élménydús tudásépítés és eszközbeszerzés is lett

Az NTP-MTTD-15-0043 számú pályázati program végrehajtása során 1 829 000 Ft támogatásban részesültek. Ez stabil pénzügyi hátteret biztosított ahhoz, hogy egy témát az alkotó csapat úgy tudjon sokoldalúan, tudományosan feldolgozni, hogy az érdekes, színes, élményszerzésre épülő legyen. A beszerzésre került digitális fénymikroszkóp, sztereomikroszkóp, notebook és videokamera a következő tanévek tehetséggondozásában is hasznosíthatók.

A fotókat készítették: Barkóczi Gergely, Kelecsényi Tamás, Korcsmáros Dániel és Mátrahegyi Tímea.

 

nemzetitehetsegprogram

emberieroforras

emberieroforrastamogatas