Kezdőlap jó példák

Hogyan építettek házat Európában a rákosmenti Csicsergő óvodások?

Cikkünkben bemutatunk egy jó példát arra, hogy az óvodapedagógusok is részt vehetnek nemzetközi pedagógiai együttműködésekben és az óvodások is használhatják az IKT eszközöket, izgalmas megoldásként. Hogy milyen értékeket emelnek ki az óvodások, az külön megható (a szerk.) Szépné Vinczencz Katalin óvodapedagógus az IKT eszközöket bátran és sikeresen használja a munkája során. 2015-től Erasmus+ projektben vesz részt öt külföldi partnerintézménnyel együttműködésben, melyről egy beszámolót írt a Modern Iskola olvasói számára.

mezeskaliHírek a budapesti rákosmenti Csicsergő óvodáról – az Erasmus+ program eredményei a 2015./16. tanévben -House Of My Europe – H.O.M.E

Projektünk hat ország együttműködő intézményeit kapcsolja össze. A témánk alapja az a tény, hogy otthonunk tükrözi önmagunkat: megmutatja, hogy kik vagyunk és honnan jöttünk, éppen ezért fontos ismerni gyökereinket ahhoz, hogy mások is elfogadjanak minket.

Hirdetés

A projekt – az előzetes terveknek megfelelően – két tengely mentén halad:

  1. magam, a környezetem, a jövőm, a múltam, a kultúrám
  2. éljünk jobban együtt Európában

Cselekvő felfedeztetés: mindenki más- fontos az elfogadás, az egymástól tanulás

Fontos, hogy a gyermekek felfedezzék, hogyan élhetnek együtt tiszteletben és azt elfogadva, hogy mindenki különböző. A projektben résztvevő gyerekek különböző háttérrel és kultúrával, esetleg lelki vagy testi fogyatékossággal rendelkeznek, és az is előfordulhat, hogy csonka családból származnak. A társadalmi- gazdasági nehézségek ellenére együtt és egymástól is kell tanulnunk egyaránt. A projekt megvalósítása során éppen ezért fontosnak tartjuk, hogy bevonjuk az intézményeinkbe járó gyerekeket a tevékenységekbe, hogy a tanulási folyamat minél érdekesebb legyen számukra, és megkapják azt a lehetőséget, hogy tanuljanak és tapasztaljanak.

A projekt másik kiemelt célja, hogy ösztönözze a pedagógusokat  az új munkamódszerek és eszközök alkalmazására.

kép1

Témáink a 2015/16-os tanévben:   ház, otthon, életvitel, háztartás

A házunk, mint lakótér

Otthon: szerkezete, formája, anyagok, bútorok.

Közlekedés a városban és vidéken.

A saját városunkban és Európa más országaiban (a projektben résztvevő) lévő épületek összehasonlítása.

Az én 3D-s otthonom

A házunk, mint érzelmi tér

A ház: mint a család élőhelye, kultúra, ételek

Az én családom

A különböző generációk együttélése

A férfi és a női szerepek a háztartásban

Érzelmek a lakóházammal kapcsolatban

Az én álomházam

Milyen színű lenne az én házam?

Hol lenne az én házam?

Milyen lenne a házam, ha egy tündérmesében lenne?

Milyen lenne, ha egy műalkotás lenne?

Ilyen lenne az én szobám

Milyen kreatív foglalkozásokkal lehet a lakás, ház, otthon témát feldolgozni?

kreativhazakA tanév során megvalósult tevékenységeink: házak hajtogatása, rajzolása, vágása, festése, színezése, mintázása, díszítése. Ismerkedés az otthonunkban található bútorokkal, anyagaikkal.

Épületek létrehozása különböző anyagokból: papír, karton, doboz, henger, gyurma, termések, mézeskalács, fakocka, legó, stb. Egy remek 3D-s papírjátékról a projekt honlapján itt egy rövid videó!

Számos technikát alkalmaztunk: rajzolás, festés, vágás, színezés, tépés, ragasztás, díszítés, kollázs, montázs, stb.

Képeket gyűjtöttünk különféle házakról, épületekről.

Ismerkedtünk a földgömbbel, térképpel: hazánk és partnereink elhelyezkedését, távolságát figyeltük meg. Atlaszokat, térképeket nézegettünk.

Megszületett egy ház építésről szóló vers, melyet minden országban megtanultak a gyerekek a saját nyelvükön és angolul.

Társasjáték készült, melynek segítségével a gyerekek megismerik Európa elhelyezkedését, a projektben résztvevő országok elhelyezkedését, formáját, zászlóját, elősegíti a szavak megtanulását. Valamint a partnerek egymás anyanyelvén megtanulták a következő szavakat: otthon, üdvözlünk, szia, jó napot, viszontlátásra, köszönöm. Megtanultuk az országok nevének és a zászlók színeinek kiejtését. A vers és a szavak elmondásából videofelvétel is készült, ezzel is segítve, hogy a gyermekek (és természetesen a pedagógusok is), minél könnyebben és helyesebben sajátítsák el a kiejtést. (A dalok -versek a fenti linken elérhetők több nyelven:”építem a házam..”- kb. 2 perc 40 mp egy videó.

Sok házzal, épülettel, berendezési tárgyakkal kapcsolatos verset, mondókát, dalt és mesét ismertek meg a gyerekek. Nemcsak magyar meséket, hanem minden partnerország meséjéből válogattunk a gyerekeknek.

Meseláncot szőttünk a gyerekekkel: az angol csapat által kezdett mesét mi folytattuk, a végét az olasz csapat fejezte be. A másik meselánc francia, spanyol és török együttműködéssel íródott. A mesékből illusztrált képeskönyvek készültek. Megszületett a projekt közös verse, melyet minden országban megtanultak a gyerekek a saját nyelvükön és angolul. A vers is elősegítette egymás anyanyelvének megismerését, megmutatta a nyelvek hasonlóságát és különbözőségét.

kép2

A három kismalac című meséből a gyerekek szereplésével dramatizálás készült, melyet felvettünk videóra, hogy a partnereknek bemutathassuk a partnertalálkozó alkalmával.

IKT használat otthon-témában- óvodásokkal

Az infokommunikációs eszközök alkalmazása is folyamatosan előtérben volt. Képeket kerestünk különböző épületekről online. Térképeket nézegettünk az interneten. Játékgyűjtemény készült az interneten található házzal kapcsolatos játékokból.

Sétáink során a gyerekek fényképeket készítettek különféle házakról és épületekről. Skype-on webkamera segítségével beszélgethettek egymással a különböző országokban élő gyermekek, ami igazán különleges élmény volt számukra.

Karácsonykor képeslapokat és apró ajándékokat küldtünk egymásnak. A partnerektől kapott emlékeket a csoportszobában lévő Erasmus+ sarokban helyeztük el, így a gyermekek mindig felidézhetik magukban a projekthez kötődő kellemes élményeket.

cibouletteCiboulette, a kabalateknős utazott a gyerekek között Európában

A projekt kabalafigurája egy teknősbéka, mely mindig „elutazik” a partnertalálkozó helyszínére és onnan utazik tovább a következő találkozóra. Ez a figura is segít abban, hogy a gyerekek érdeklődését folyamatosan ébren tartsuk.

Toleráns, nyitott, befogadó, cselekve tanuló gyerekek

A projekt lehetővé teszi, hogy a gyermekek játékosan fontos ismeretekre tegyenek szert, egymást iránt figyelmességet, tiszteletet mutassanak. Kiváló lehetőséget nyújt arra is, hogy az egyes foglalkozások az idegen kultúrák megismerésére, a nyelvek sokféleségének megtapasztalására és a térképhasználat megtanulására is kiterjedjenek. Megismerhetjük a különböző országok meséit, népviseleteit, épületeit, kultúráját. A gyermekek viselkedéskultúrája, toleranciája folyamatosan alakul, a világra nyitottabbakká válnak. Kiváló képzelőerejük az élet más területein is megmutatkozik. A projekt során számos egyéni, mikrocsoportos, frontális, komplex foglalkozásra került sor, valamint a cselekvésen alapuló tanulás az egész projektet végigkísérte. Fő módszereink továbbá a magyarázat, bemutatás, beszélgetés, gyakorlás, buzdítás, dicséret, ellenőrzés, értékelés stb. voltak.

Miben fejlődött az óvodapedagógus?

Az óvodapedagógusok is számos pozitív hatást észleltek a projekt során. Ismereteink bővülhettek azáltal, hogy újfajta témák, foglalkozások, információk átadására törekedtünk.

A mindennapokat színessé teszi a kulturális sokféleség. Az is nagy élmény, hogy megismerhetjük egyes külföldi országok pedagógusainak tanítási módszereit, illetve idegennyelv-tudásunk is fejlődik.

A projektünk honlapja: http://homerasmus.jimdo.com/

Ezen a felületen eredményeink mindenki számára megtekinthetőek.

Esélyegyenlőség és európai értékek átadása óvodáskorban

eneklokProjektünk különösen nagy érdemének, értékének tartjuk, hogy sikerült ötvöznünk a hagyományos és modern megközelítést. A lakóhely, mint témakör, illetve egyes módszerek mint például a mese dramatizálása és a makett készítés képezik a projekt hagyományos részét, míg az infokommunikációs eszközök alkalmazása és a lakóhely nemzetközi szinten történő feldolgozása, elhelyezése a projekt modernitásának része. A gyermekek megismerik az esélyegyenlőség fontosságát. Felfedezik a különböző nemzetiségű, nyelvű, vallású emberekben lévő értékeket, mely hozzásegíti őket, hogy otthon érezzék magukat az Európai Unióban.

A cikk illusztrációinak forrása a projekt honlapja:http://homerasmus.jimdo.com/


KatiA szerző bemutatkozása: 

Szépné Vinczencz Katalin vagyok. 1988 óta dolgozom óvodapedagógusként, immár 15 éve a Budapest XVII. kerületében található Rákosmenti Csicsergő Óvodában.

Kiemelt jelentőségűnek tartom az IKT, azaz az infokommunikációs technológia alkalmazását a mindennapi nevelésben, foglalkozásokon. Az informatika nyújtotta lehetőségek hatására kezdtem ismerkedni a nemzetközi
együttműködésen alapuló projektekkel, melyek kiválóan összhangba hozhatók az IKT eszközök alkalmazásával is. Az elmúlt években számos eTwinning projektben vettem részt, melyek rávilágítottak a más kultúrák megismerésének fontosságára az óvodai nevelésben. Többek között ez ösztönzött arra, hogy 2015-től Erasmus+ projektben vegyek részt öt külföldi partnerintézménnyel együttműködésben. Célom, hogy a mindennapi óvodai nevelésben sikeresen ötvözzem a hagyományos és modern értékeket és módszereket, megőrizve például a mesének, a dramatizálásnak, a hagyományos eszközök használatának és a népi kultúra megismertetésének fontosságát, ugyanakkor változatossá téve és a modern igényekhez igazítva mindezt úgy, hogy más országok nyelvét, kultúráját is megismerjük, mind az IKT eszközök, mind pedig néhány külföldön bevált módszer alkalmazása mellett.

Az elmúlt években számos eredményt értem el ennek vonatkozásában: a nemzeti eTwinning versenyen két első és egy második helyezést nyertem el óvodásaimmal, 2013-as projektünk elnyerte az Európai Minősített eTwinning projekt címet. Több ízben előadást tartottam e témában, valamint publikációim is megjelentek.