Kezdőlap IKT

Mit jelent a Digitális Oktatási Stratégia a pedagógusok számára?

Digitális Oktatási Stratégia, pedagógusok informatikai továbbképzései, közösségi tudásmegosztás, digitális tanóra-vázlatok Érdeklik? .Alig egy hónapja elérhető a kormány által is elfogadott Digitális Oktatási Stratégia. 2016. november 4-én a Digitális Jóllét Program végrehajtásáért felelős miniszteri biztos, Dr. Deutsch Tamás egy sajtóbeszélgetés keretében válaszolt az újságírók, köztük a moderniskola.hu főszerkesztőjétől e témában érkezett kérdéseire, amik főleg a pedagógusok digitális ismeretekkel való továbbképzésére vonatkoznak. 

Hirdetés

A Digitális Oktatási Stratégia alakulásban tevékenyen és élénken részt vesz az Informatikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ). Honlapjukon a stratégiáról többek közt ez olvasható:

A stratégiaalkotás legfontosabb célja az volt, hogy az ágazati stratégiákkal és szakmai célkitűzésekkel összhangban az oktatási rendszer minden szintjén megteremtse a digitális írástudás tényleges elterjesztésének lehetőségét, hozzájárulva Magyarország versenyképességének növeléséhez.

A stratégiai mandátummal összhangban a DOS a teljes magyar oktatási-képzési rendszerre kiterjed. A beavatkozási területek/pillérek között a köznevelés (3. fejezet), szakképzés (4. fejezet), felsőoktatás (5. fejezet), felnőttkori tanulás (6. fejezet) egyaránt megjelenik. Az egyes pillérek elemzése egységes szerkezetben, a folyamatokat leginkább meghatározó alábbi tényezők figyelembe vételével történt:

 • fizikai infrastruktúra, hozzáférés, belső hálózatok;
 • oktatási intézmények eszközellátottsága;
 • pedagógusok digitális felkészültsége és attitűdjei;
 • alkalmazott módszertan (tanárképzés és –továbbképzés, valamint intézményi fejlesztések)
 • tartalom (NAT és kerettantervi felülvizsgálat, digitális tartalomfejlesztés)
 • oktatásirányítás (adminisztráció és minőségirányítás, törzsinformációs rendszer, tanulói mérés-értékelés, vezetői információs rendszer)

A DOS szerkezete

DOS_szerkezet

A DOS a digitális kompetenciák elsajátítását biztosítja mindenki számára: senki nem hagyhatja el az oktatási és képzési rendszert a nélkül, hogy a munkaerőpiac által elvárt digitális alapkészségekkel rendelkezne.” Forrás: ivsz.hu

 A Digitális Oktatási Stratégia elérhetősége

 “A Kormány által végrehajtandó Digitális Jólét Programnak megfelelően határidőre elkészültek a következő évek digitális fejlesztési irányait meghatározó stratégiák: Magyarország Digitális Exportfejlesztési Stratégiája, Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája, valamint Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája.
A Kormány által 1536/2016. (X. 13.) Korm. határozattal elfogadott Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája az alábbiakban érhető el..”- áll a kormany.hu Miniszterelnöki Kabinetirodájának vonatkozó oldalán. A mintegy 156 oldalas, .pdf dokumentum itt érhető el.

“A jövő oktatása digitális..”

 Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája (DOS) a teljes oktatási rendszert hivatott felkészíteni a digitális világra. Meggyőződésünk, hogy az oktatási rendszer digitális átalakítása a digitális világra való sikeres felkészülés legfontosabb eleme. A digitális oktatásnak nincs alternatívája, csak így tudjuk felkészíteni gyermekeinket a 21. század munkaerőpiaci elvárásaira. A digitális kompetenciák együttesen a kapcsolatteremtés képességét, az önkifejezés lehetőségét nyújtják, ezek nélkül elszigeteltté, kirekesztetté válunk. A köznevelés fejlesztő tevékenysége nélkül azonban ezek a képességek nem tudnak kibontakozni és megrekednek a felszínes élményeknél, ahelyett, hogy a diákok képessé válnának tudásuk állandó megújítására. Mindehhez a köznevelésnek is meg kell újulnia. Nemcsak lépést kell tartania, hanem példát is kell mutatnia. A célunk, hogy a jövőben az iskolából mindenki csak a megfelelő digitális képességekkel felvértezve léphessen majd ki. A pedagógusokkal közös feladatunk, hogy egymillió kétszázezer gyermeket felkészítsünk a digitális világra. Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájának megalkotásában kiemelkedően aktívan részt vettek a pedagógus szervezetek és egyéb civil oktatási szervezetek. A Stratégia elfogadásával a magyar Kormány is kifejezte azon szándékát, amely szerint a jövő oktatása digitális.”

Moderniskola.hu:

 • A Digitális Oktatási Stratégia kiemelt hangsúllyal foglakozik a pedagógusok továbbképzésével. Ez hogyan realizálódik, milyen ütemezésben, milyen célcsoportok, milyen óraszámban és szinten kapnak IKT témájú továbbképzést?

Deutsch Tamás miniszterelnöki biztos:

 • A pedagógusok továbbképzésének részleteit a stratégia keretében létrejövő Digitális Pedagógiai Módszertani Központ dolgozza ki. A programot EFOP-os forrásokból fogjuk finanszírozni. Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája (DOS) nem határozta meg közvetlenül, hogy mely pedagógusnak milyen típusú képzésben kell részt vennie. Új elem (ami már a DOS-ban is megjelent) a digitális pedagógiai kompetencia keretrendszer, amely elvárásként jelenik meg a pedagógus életpályamodellben, és amely alapján bemeneti mérés alapján határozható meg, hogy a pedagógusoknak milyen típusú és szintű képzésben kell részt venniük.

Moderniskola.hu:

 • Hogyan tartalmazza a stratégia a pedagógusok folyamatos szintentartó továbbképzését IKT témákban, eszköz-és szoftverhasználat, digitális kompetenciák tekintetében?

Deutsch Tamás miniszterelnöki biztos:

 • A DOS azt az elvárást fogalmazza meg, miszerint a pedagógusoknak meg kell felelniük egy digitális pedagógiai kompetencia elvárásnak. Ez az elvárás folyamatosan frissül majd, így a pedagógusokat is folyamatosan újra kell képezni. Ugyanakkor a pedagógusok továbbképzésével kapcsolatban is új módszereket vár el a DOS, amelyek alapján a pedagógusok tudásszerzése, tudásfrissítése nem elsősorban klasszikus továbbképzések keretében valósul meg, hanem a tudásmegosztás új formáin, a közösségi tudásmegosztó rendszereken keresztül, amely jelentősen csökkenti a képzések költségét és egyben növeli hatásosságukat. Ez lesz a fő terepe a pedagógusok képzésének, miután elértek bizonyos szintet, amely alapján már képesek hatékonyan bekapcsolódni a modern tudásmegosztó rendszerekbe.

Moderniskola.hu:

 • A digitális tananyagfejlesztés terén milyen  lépésekre lehet számítani rövid-és hosszú távon?

Deutsch Tamás miniszterelnöki biztos:

 • Az egyik legfontosabb lépés a pedagógusok bevonása a tartalomfejlesztésbe. A fejlesztés fő iránya a hagyományos tankönyvi megoldások mellett, amelyek szintén a digitális tartalomfejlesztés felé mozdulnak el, a digitális tanóravázlatok fejlesztése lesz, amelybe külső, tankönyvi és a diákok által fejlesztett tartalmi elemek is beépíthetőek.