Kezdőlap jó példák

Együtt az MTMI tantárgyak oktatásának módszertani megújításáért

2015. őszén sikeresen zárult a GEOMATECH országos, kiemelt közoktatás-fejlesztési projekt. A munka eredményeként előállt 1800 digitális tananyag,valaminta kapcsolódó felhasználói módszertani ajánlás bizonyította, hogy lehetséges minden korosztály, így a legkisebbek számára is játékosan és élményszerűen, digitális eszközök segítségével oktatni.A projekt kezdeményezőinek, irányítóinak és kulcsszereplőinek célja, hogy annak eredményei megmaradjanak, hogy az átadott tudás és az ebből származó érték fennmaradjon, és a kiképzett pedagógus kollégák aktív részvételével egy valós, működő, azonos szakmai értékekkel rendelkező tudásközösség jöjjön létre. Ennek érdekében megalapították a Magyar Digitális Oktatásért Egyesületet, amihez csatlakozókat várnak.

 

  1. őszén sikeresen zárult a GEOMATECH országos, kiemelt közoktatás-fejlesztési projekt. A munka eredményeként előállt 1800 digitális tananyag,valaminta kapcsolódó felhasználói módszertani ajánlás bizonyította, hogy lehetséges minden korosztály, így a legkisebbek számára is játékosan és élményszerűen, digitális eszközök segítségével oktatni. Nagy büszkeség, hogyországosan 957 iskolából 2517 fő ismerte meg és alkalmazza a GEOMATECH rendszert!

Hirdetés

A projekt kezdeményezőinek, irányítóinak és kulcsszereplőinek célja, hogy annak eredményei megmaradjanak, hogy az átadott tudás és az ebből származó érték fennmaradjon, és a kiképzett pedagógus kollégák aktív részvételével egy valós, működő, azonos szakmai értékekkel rendelkező tudásközösség jöjjön létre.

Ennek érdekében megalapítottuk a Magyar Digitális Oktatásért Egyesületet, amelynek szándéka:

  • a fentiek feltételeinek a megteremtése,
  • a szakmai tudásközösség létrehozása, működtetése és szakmai támogatása,
  • a GEOMATECH oktatási rendszer és az innovatív oktatás-technológiák népszerűsítése
  • a tanulók matematika, természettudományos, műszaki és informatikai (továbbiakban MTMI) tantárgyakhoz fűződő viszonyának ajavítása, és a diákok e tantárgyakra épülő életpályák felé orientálása.
A Digitális Oktatási Egyesület a Digitális Oktatási Napokon.

Az Egyesület célja és bázisa

Az Egyesület kiemelt célja az MTMI képzés digitális tartalmi és módszertani megújítása, a modern digitális oktatási technológiák és módszerek széleskörű használatának ösztönzése és támogatása a közoktatásban. Úgy gondoljuk, hogy ehhez szükség van olyan pedagógusokra, akik használják a GEOMATECH és más digitális tananyagokat az óráikon, akik készek fejlődni, tanulni és tudásukat másokkal megosztani. Olyan diákokra, akik ismerik és szeretik alkalmazni a digitális tanulás eszközeit, valamint olyan iskolákra, ahol élmény tanulni és tanítani.

 

Az Egyesület kifejezett célja, hogy az oktatás valamennyi szereplőjét (pedagógusok, iskola vezetés, intézmények, szakemberek és támogatók) bevonja, és Segítő tagjai számára – anyagi ellenszolgáltatás nélkül – szakmai munkájukhoz, fejlődésükhöz, valamint pedagógiai értékelésükhöz hatékony támogatást adjon. Az Egyesület által kínált lehetőségekről és előnyökről részletesen tájékozódhat honlapunkon.

Az Egyesület határozott törekvése, hogy belátható időn belül pályázatok útján meg tudja teremteni a fenti célok eléréséhez szükséges anyagi és személyi feltételeket, és ezen keresztül a fenti előnyöket elsődlegesen, de nem kizárólagos módon tagjai számára biztosítani tudja.

 Hogyan lehet belépni az Egyesületbe? 

Kérjük, csatlakozzon és személyes közreműködésével– amelynek részleteit a Belépési nyilatkozat tartalmazza –valamint tudásával járuljon hozzácéljaink eléréséhez!A belépés minden tanár, iskola és szakértő számára ingyenes

 

Csatlakozzon, hogy együtt részesei lehessünk a közoktatás szakmai megújításának és ezáltal a gyerekeink tanulási sikerének és szakmai jövőjének jelentős fejlesztésének!