Kezdőlap osztályfőnök

A középfokú felvételi eljárás: 2017. február 15-ig lehet jelentkezni!

Az általános iskolai tanulóknak 2017. február 15-éig kell benyújtaniuk jelentkezésüket a nappali tagozatos középfokú iskolákba a középfokú felvételi eljárás során. A pontos jelentkezés módjáról az Oktatási Hivatal részletes tájékoztatásában lehet olvasni!

Forrás: Pixabay.com

Az általános iskolai tanulóknak 2017. február 15-éig kell benyújtaniuk jelentkezésüket a nappali tagozatos középfokú iskolákba a középfokú felvételi eljárás során.

A középfokú felvételi eljárásban az alábbi tanulók vesznek részt:

  • a 8. évfolyamot befejező tanulók közül a gimnázium, a szakgimnázium, a szakközépiskola, a szakiskola és a készségfejlesztő iskola 9. évfolyamára jelentkezők (beleértve a gimnáziumok, a szakgimnáziumok és szakiskolák előkészítő évfolyamaira jelentkezőket is),
  • a 8 vagy 6 évfolyamos gimnáziumi osztályokba jelentkezők (beleértve a gimnáziumok nyelvi előkészítő évfolyamára jelentkezőket is).
Hirdetés

A középfokú felvételi eljárásban részt vevő tanulók az alábbi nappali tagozatos középfokú iskolákba jelentkezhetnek:

  • a 9. évfolyamra beiskolázó gimnáziumokba, szakgimnáziumokba, szakközépiskolákba, szakiskolákba, készségfejlesztő speciális szakiskolákba, valamint
  • a 9. évfolyamnál alacsonyabb évfolyamra beiskolázó gimnáziumokba.

Az általános iskola 8. évfolyamán tanuló jelentkező esetében a felvételi lapok kitöltését az általános iskola szervezi meg. A felvételi lapokat az általános iskola a kitöltésükhöz szükséges adatok begyűjtése, ellenőrzése és rögzítése után a KIFIR elektronikus adatlap-kitöltő rendszerben állítja elő, és a jelentkezési lapokat megküldi a felvételt hirdető középfokú iskolákba, a tanulói adatlapot pedig az Oktatási Hivatalba (a továbbiakban: Hivatal). A jelentkezési lapok és a tanulói adatlap általános iskolai továbbításának határideje 2017. február 15.

A jogszabályi előírások lehetővé teszik, hogy a 8 vagy 6 évfolyamos gimnáziumokba jelentkezők maguk küldjék meg a jelentkezési lapjukat közvetlenül a megjelölt gimnázium(ok)ba, a tanulói adatlapjukat pedig a Hivatalba. A szülő kérése alapján az általános iskola is megszervezheti a 8 vagy 6 évfolyamos gimnáziumokba jelentkezők felvételi lapjainak kitöltését és továbbítását, és ebben az esetben a szükséges dokumentumokat a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő rendszerben állítja elő.
Ha a 8 vagy 6 évfolyamos gimnáziumokba jelentkező a jelentkezést önállóan intézi (a továbbiakban: egyéni jelentkező), akkor a kitöltött jelentkezési lapo(ka)t neki kell közvetlenül a középfokú iskolákba, a tanulói adatlapot pedig a Hivatalba küldeni. Esetükben a kitöltés után a nyomtatványokat nem kell hitelesíttetni a tanuló általános iskolájával.

Felvételi lapok kitöltésének módszerei

Az egyéni jelentkezők a felvételi lapokat az alábbi módok egyikén készíthetik el:
– a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő rendszer – egyéni jelentkezők számára program felületén, vagy
– a Hivatal honlapjáról letölthető KIFIR adatlapcsomag kézi kitöltésével.
A kitöltőprogram, valamint a dokumentumok a www.oktatas.hu honlapon a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Aktuális beiskolázási időszak (2016/2017. tanév) menüpont alatt, „Az egyéni jelentkezés menete a 2016/2017. tanévben zajló középfokú felvételi eljárásban” linkre kattintva érhetők el. A jelentkezési lapok és a tanulói adatlap beküldésének határideje ez esetben is 2017. február 15.

Ha a jelentkező nem jár magyarországi általános iskolába (pl. egy külföldi általános iskola, vagy egy magyarországi középiskola tanulója), de részt kíván venni a felvételi eljárásban, akkor egyéni jelentkezőként, szintén a fent leírt módon kell jelentkezést benyújtania.

A jelentkezési lapo(ka)t és a tanulói adatlapot könyvelt postai küldeményként célszerű postára adni.

A középfokú felvételi eljárással kapcsolatos minden információ megtalálható az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Aktuális beiskolázási időszak (2016/2017. tanév) cím alatt.

Forrás: Oktatási Hivatal