Kezdőlap jó példák

KULCS A MUZSIKÁHOZ – egy új tankönyv Pécsiné Uzsaly Ritától és Pécsi Ferenctől.

Néhány nappal ezelőtt Demeter József írt fontos cikket a komplex művészeti nevelésről az olvasók figyelmébe ajánlva a Technika – ének – zene – rajz tankönyv köteteit. A téma azonban annyira izgalmas, hogy érdemes újra elő venni. Ráadásul a kultúrtörténet nagy szeleteit feldolgozó taneszköz-kínálatból is lehet válogatni.  Ez alkalommal a Kulcs a muzsikához összeállításra szeretnénk felhívni a figyelmet, hiszen ez a sorozat ugyancsak komplex kultúrtörténeti háttérrel közvetíti a művelődéstörténet legfontosabb pillanatait, tárja fel a társművészetek kapcsolatait.

Uzsalyné Pécsi Rita személyisége és tudása nagyon népszerű pedagógusok között. A Pécsi Ferencccel közösen írt tankönyvről szóló cikket olvashatják itt.

A cikk előzménye:

Hirdetés

Gondolatok az általános iskolai komplex művészeti nevelésről

“A világra való rácsodálkozás képességének kialakítása fontos pedagógiai feladat, ami többek között a tantárgyi integráción keresztül valósulhat meg. Az érzelmi intelligencia fejlesztése szintén nagyon fontos terület, ami függ a pedagógus módszertani felkészültségétől, és a taneszköz-kínálattól is. Hogyan lehet ezt segíteni? Mik azok az intelligencia-típusok, amiket növelni tudunk az iskolában, a művészeti nevelés által? Cikkünk szerzője tankönyvszerző is, Demeter József és Molnár Márta írta a hivatalos tankönyvjegyzékben szereplő egyetlen olyan kiadványt, amely támogatja a komplex művészeti nevelést: Technika – ének-zene – rajz 1. és 2.”

MEGJELENT: 2017. április 24. | SZERZŐ: Rácz András

 



Kultúránk nem önmagában áll

Mindig rendkívül izgalmasnak találtam azokat az összeállításokat, amelyek egy-egy kor művészeti, történelmi, társadalmi, vagy éppen tudománytörténeti összefüggéseire mutattak rá. Ezekből derül ki, hogy kultúránk nem önmagában áll, nem valami elvont, valóságon túli képzeletszülemény, hanem a hétköznapokban gyökerező lelemény, válasz, vagy éppen csak kérdés, amely az adott kor hétköznapi tényeivel áll összefüggésben. Tetejében a kultúra egyes alkotásai egymásnak is felelgetnek, maguk is egy-egy kor tényeivé válnak, s így nincs is olyan műalkotás, amit igazán megérthetnénk, a kor egészének megértése nélkül.
Az irodalomtörténeti oktatás persze mindig megpróbálja a maga korában elhelyezni a művet, s az alkotót, de azért ez a törekvés mindig sete-suta próbálkozás marad. Nehéz komplex képet alkotni egy korról, ha éppen az összefüggések megmutatására nincs eszközünk.

Útravalót is ad
A Kulcs a muzsikához – az ajánló szerint – az ókori nagy kultúráktól napjainkig, kultúrtörténeti háttérbe helyezve, bemutatja a leggyakoribb művészeti stílusokat, irányzatokat, zenei formákat, kifejezéseket, műfajokat, műveket, áttekintést nyújt az alapvető zeneelméletről, nép-zenéről, de közvetett módon a helyes értékrend kialakítását is segíti.
S, ha már idéztem a kiadói ajánlót, hadd szúrjak be ide még pár mondatot belőle: „A könyv a vendégül hívott társművészetekkel – az irodalom, a képző-, a tánc-, a népművészet, az építészet, a zene – önállóan is élvezetes olvasmány, de zenehallgatással egybekötve nemcsak általános műveltségünket, hanem érzelmi életünket is gazdagítja.”
Nehéz úgy nekiesni a kultúrhistóriának, hogy abban nem jelölünk meg – legalább a magunk számára – egy kitüntetett pontot, amihez viszonyítva a többit értelmezni tudjuk. És lássuk be, a kortárs zenekultúra folyamatosan dübörgő ritmusának megfelelve ez a kitüntetett terület nem is lehet más, mint a muzsika. Ezért rendkívül érdekes ez az összeállítás, amely a leggyakoribb zenei formákat, kifejezéseket, műfajokat, stílusokat, irányzatokat, műveket, zeneszerzőket úgy mutatja be, hogy azokat nemcsak összefüggésbe hozza a társművészetekkel, de közvetett módon esztétikai, etikai, útravalót is ad.

Egy csodálatos sorozat
A médiumrendszert a legendás Bárdos Lajos tanár úr indította útjára, s azóta, bővítményeinek széles kínálatával van jelen a közoktatás valamennyi szintjén, a könyvtárakban és az önművelés számtalan területén. A sorozat megjelenése óta minden eddigi Nemzeti Alaptantervnek, és Kerettantervnek maximálisan megfelelt. Hazai népszerűségén túl német, angol, japán fordításban is megjelent.
A Kulcs a muzsikához tankönyvcsalád legfontosabb tagja a Kulcs a muzsikáhozművészeti, zeneelméleti és magyar népzenei alapismeretek tankönyv, amely ötödiktől tizenkettedik osztályig kíséri el a tanulókat. Hasonló, de határozottan középiskolásoknak szól, Ének-zene-kultúra című tankönyv, amelynek anyaga a kulcs a muzsikához alapkönyvre és az Énektárra épül. És mindjárt mondjuk is el, hogy az Énektár negyediktől ugyancsak tizenkettedik osztályig használható, s népdalok, kánonok, más népek dalai, egyházi énekek, kórusművek, műzenei szemelvények, a hangzóanyaghoz szükséges, énekelhető kották találhatók meg benne.
Természetesen tartozik a családhoz egy CD-sor, amely negyediktől tizenkettedik osztályig kínál hétszáz zenei példát, húsz órányi zenehallgatást, meg néhány megértést segítő magyarázatot. Még Nótafa CD (I. II.) is van, amely a harmadiktól a tizenkettedik osztályig kínál rendhagyó népzenei anyagot a gyerekeknek.
A tanmenetek, módszertani ajánlások, összehasonlító táblázatok mellett folyosón, vagy tanteremben elhelyezhető falitáblák, sőt nagy alakú leporelló-kiadványok is segítik az eligazodást korok és kultúráramlatok között.
A komplex művészeti nevelésről elmélkedve érdemes e csodálatos sorozatban rejlő lehetőségeket is megismerni. A Kulcs a muzsikához természetesen hivatalos tankönyvjegyzékről rendelhető, kapható a Kello webáruházában, illetve a Kódex Tankönyvcentrumban (1054 Budapest, Honvéd u. 5.).