Kezdőlap hírmozaik

“TEHETSÉGGONDOZÁS FELSŐS FOKON” – a Mathias Corvinus Collegium konferenciája, 2017. május 13. szombat

A „Tehetséggondozás felsős fokon” konferencia hagyományteremtő kezdeményezés. Célunk a felső tagozatos korosztály tehetséggondozási lehetőségeinek és módszereinek bemutatása, a formális és nonformális oktatási rendszerek tapasztalatainak megosztása. A tehetséges gyermekek képességeinek felismerésében és fejlesztésében az első lépéseket a család teszi meg, később viszont a pedagógusokkal, pszichológusokkal és az oktatás további szereplőivel együttműködve lehet csak eredményes személyiség- és készségfejlesztést elérni. Az esemény ingyenesen látogatható, de részvételi szándékát névre szóló regisztrációval tudja véglegesíteni!

 

Hirdetés

Helyszín: Mathias Corvinus Collegium
Budapest, 1016, Somlói út 51.

 

 

A konferencia ezért olyan szakmai találkozási pont, közösségi bázis kíván lenni, ahol az érdeklődő szakemberek a tehetséggondozást több szempontból megvilágító, szemléletformáló előadásokon túl részesei lehetnek egy olyan fórum munkájának, ahol lehetőséget biztosítunk tapasztalataik és módszertani ötleteik megosztására. A rendezvényen ezért lehetőség nyílik a FIT Programot mint egy innovatív oktatási módszerekkel dolgozó képzési formát is megismerni, illetve a témakört számos szakértő előadás révén is körüljárni.

Az idei évben olyan szakembereket köszönthetünk előadóink sorában, akik jól értenek a gyermekek nyelvén, tapasztalataik nyomán hasznos iránymutatásokkal szolgálhatnak a nevelő-fejlesztő munkában. Dr. Goschi Gabriella a tehetséggondozás iskolai lehetőségeit, a testi-szellemi összhang megteremtésének fontosságát elemzi előadásában. Dr. Kádár Annamária, a mesepszichológia legjelentősebb kutatója pedig a mesék bölcsességét felhasználva oszt meg ötleteket, melyek segítségünkre lehetnek már kisgyermekkortól kezdve az önbecsülés kialakításában, megerősítéseben. A korai tapasztalatok ugyanis jelentős befolyással bírnak arra, hogy a gyermekek későbbi életük során képesek lesznek-e az asszertív érdekérvényesítésre, a hatékony kommunikációra és közösségi működésre, illetve értékes emberként tekintenek-e magukra.

 

A konferencia programja

>>> DR. KÁDÁR ANNAMÁRIA, a FIT Program egyik fővédnöke és a mesepszichológia legjelentősebb kutatója az önbecsülés gyermekkorban történő megalapozásához nyújt ötleteket „Önbecsülés és küzdőképesség megalapozása gyermekkorban” című előadásában. Szemléletformáló gondolatok, korszerű pedagógiai megközelítések a szakemberre jellemző élvezetes, számos példával fűszerezett előadói stílusban.

>>> DR. GOSCHI GABRIELLA klinikai és sportszakpszichológus a tehetséges gyermekek speciális igényeit és ehhez kapcsolódóan a támogató szülői-nevelői attitűdöket mutatja be „A tehetséghez bátorság kell!” címmel. Számos kutatási eredmény és gyakorlati tapasztalat, jó tanács is előkerül majd, amelyek segíthetik az oktató-nevelő munka hatékonyságát növelni.

>>> BALATONI JÓZSEF, vagy ahogy sokan ismerik, Jocó bácsi a kooperatív, tapasztalatra építkező korszerű oktatási módszerét ismerteti konferenciánkon “Legyen élmény a tanulás!” mottóval. A fiatal pedagógus írásaival több szakmai fórumon és a népszerű ‘Jocó bácsi világa’ Facebook-oldalán is találkozhatunk. Célja, hogy koncepciója a pedagógiáról és a pedagógusok szerepéről minél több emberhez eljusson.

>>> AKNAI DÓRA ORSOLYA – CZÉKMÁN BALÁZS – DR. FEHÉR PÉTER, avagy az IKT MASTERMINDS Kutatócsoport már számos előadást tartott határon innen és túl a digitális eszközök tanórai felhasználási lehetőségeiről, így most is ezzel a témával készülnek: “Hogyan neveld a sárkányodat, avagy hogyan segíti az IKT alkalmazása a tehetséggondozást?” címmel, konkrét módszertani ötleteket, jó gyakorlatokat is megosztva a közönséggel. Témáik között hallhatunk kiterjesztett valóság, a virtuális valóság, a hálózati tanulás és a mobil eszközökkel támogatott tanulásról is.

>>> RACSKÓ RÉKA az egri Eszterházy Károly Egyetem Médiainformatika Intézetében dolgozik tanársegédként, és 10 éve vesz részt olyan kutatásokban melyek az iskolai elektronikus tanulási környezet megvalósítását célozzák meg. Elkötelezett a pedagógusok digitális kultúraváltása és az ehhez szükséges infrastrukturális háttér kialakítása iránt. Előadásának középpontjában a paradigmaváltás áll, amely a tanulási rendszer egészét érintő jelenség, ugyanis a tanártól a diákokon át a szülőkig minden szereplő számára érzékelhető e változás napjainkban.

További előadók szervezés alatt.

Az esemény részletes programját hamarosan megtalálhatják honlapunkon.

Tavalyi rendezvényünkbe alább betekintést nyerhetnek.

 

 Az esemény ingyenesen látogatható, de részvételi szándékát névre szóló regisztrációval tudja véglegesíteni!

 

Kapcsolat:

Constantinovits Milán, A FIT Program szakmai vezetője – cmilan@mcc.hu

Az esemény folyamatosan frissülő FB-oldala megtekinthető itt.

 

Forrás: http://fit.mcc.hu/2017/pedagoguskonferencia

Mathias Corvinus Collegium

 

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) a Tihanyi Alapítvány által működtetett különleges képzési intézmény, amelynek célja, hogy Magyarországon a felső tagozattól az egyetem végéig a hagyományos oktatást kiegészítő, Nyugat-Európában már régóta eredményesen működő, magas színvonalú képzési formát honosítson meg. Az MCC a fiatal tehetségek oktatásával, nevelésével és felkarolásával a tehetséggondozás minőségi formáját valósítja meg, amellyel célja a felelős értelmiség nevelése. Az intézmény képzései valamennyi felvételt nyert diák számára ingyenesek.

 

Az MCC Fiatal Tehetség (FIT) Programja speciálisan felső tagozatos diákoknak szóló, hagyományos oktatást kiegészítő tehetséggondozó képzés, amely az ország négy vidéki városában Szolnokon, Pécsett, Miskolcon és Veszprémben, valamint már Budapesten is elérhető. A program célja, hogy nyitottan gondolkodó, tudatosan cselekvő, közösségükben aktív fiatalokat képezzenek, akik készek folyamatosan fejleszteni saját képességeiket. A képzés a Magyar Nemzeti Bank alapítványainak támogatásával valósul meg.