Kezdőlap jó példák

„Grow your mind” – IKT az idegen nyelvoktatásban – jó gyakorlat!

A XXI. század technológiája az oktatásra is hatással van; nekünk, pedagógusoknak is keresnünk kell olyan új eszközöket, melyekkel még jobban bevonhatjuk a gyerekeket a tanórai munkába. Ismerve a tanulók modern informatikai eszközök iránti érdeklődését, igyekszünk online tananyagokat és applikációkat használni, hogy ezek segítségével növeljük a tanulók motivációját, teljesítményét az idegennyelv oktatásábal.Kocsis Judit - Martinák Márta, a kispesti Puskás Ferenc Általános Iskola tanárainak összeállításában több alkalmazást végig lehet nézni.

 

Forrás: pixabay.com

c

Hirdetés

Ismert tény, hogy napi 30 új szónál többet nem tudunk megjegyezni. Mit tehetünk a nagyobb hatékonyság elérése érdekében? A módszerekről, tanulási programokról, az ezekre épülő applikációkról írt cikket Kocsis Judit – Martinák Márta, a kispesti Puskás Ferenc Általános Iskola tanárai.  Az SRS (Spaced Repetititon System) biztosítja, hogy az új szavak napi gyakorlás útján átkerülnek a rövid távú memóriából a hosszú távúba. A leghatékonyabb program az ANKI, japánul ’tanulás általi emlékezést’ jelent. Használatával napi 10-20 perc elegendő ahhoz, hogy az új szavakat hosszú távon megjegyezzük. Előnye, hogy ingyenes és minden rendszerre létezik átirata. “A továbbiakban olyan általunk is használt applikációkat mutatunk be, melyeknek alapja ez a program és használatuk   még eredményesebbé teszik munkánkat. ” (a szerzők)

 

ENGLISH KIDS (Kamako Education Studio)

 

Kisiskolás gyermekek számára készült ingyenes szótanuló applikáció. A program 10 alaptémakör tanítása mellett 2 plusz témakört is tartalmaz (Christmas, Country). A témakörök képekkel illusztráltak, ezért az írás és olvasástanítás előtt is használhatjuk a Start és a Listenand guess játékait. A Test és a Look and choose játékokhoz olvasástudás is szükséges. A Video learning 15 animációval illusztrált dalt tartalmaz, mely önállóan is beépíthető az órai munkába. Nagyon sok kisgyermekek számára készült applikációval találkozhatunk az interneten, de ez a játék kitűnik kedves grafikájával, és azzal, hogy nem gépi hangot használ. Fő előnye, hogy azokat a témaköröket dolgozza fel, melyeket tanítunk. A Country témakör feldolgozása zászlók segítségével történik, ez egy kis előkészületet igényel a tanító számára, mely megtérül, mert a gyerekek szeretik. A Christmas az egyik legkedveltebb témakör, nemcsak decemberben. Hibája, hogy sok reklámot tartalmaz (amíg nem tiltjuk meg az applikáció internethez való hozzáférését), melynek tartalmát könnyű letölteni. Sajnos csak a Start játék tematikus, így a témakörök külön-külön történő gyakorlására nincs mód. A csoportjainkban a dalokat szeretik a legjobban a gyerekek, az osztály kedvencét majdnem minden órán le kell játszani.

 

QUIZLET

 

Alsó tagozat 4. osztályától biztonsággal használhatjuk. Főleg szótanulásra alkalmas ez a sokoldalú kreatív program, de néhány nyelvtani anyagot is gyakoroltathatunk vele. Mind webes felületen, mind mobil applikáció formában létező, ingyenes program. A tanulás játékokon keresztül történik, folyamatos visszacsatolással. Az ismert játéktípusokat (például feleletválasztós kvíz, igaz-hamis, szóbeírás, párosítás időre) tartalmazza. A játékokhoz egy Test feladatsor is társul, mely végén a tanuló pontos eredményt kap. A webes felület több játékot tartalmaz, többek között egy Quizletlive nevű menüt, amelyben, csoportokban versenyezhetnek egymással a tanulók. Az applikáció előnye, hogy magunk készíthetjük el a szókészletet (studyset) az osztályunkra szabva, ami persze előkészületet igényel. Természetesen hozzáférhetünk mások által készített tartalmakhoz is. Hátránya, hogy biztos internetkapcsolatra van szükség hozzá, offline módban csak a már letöltött szókészletek használhatók. Tapasztalataink azt mutatják, hogy a gyerekek szívesebben tanulták a szavakat a program segítségével, olyanok is kedvet kaptak a tanuláshoz, akik azelőtt nem érdeklődtek az angol nyelv iránt.

 

FUN EASY LEARN


Főleg felső tagozatos kortól ajánlott program, de néhány témakörét már 4. osztálytól is használhatjuk. Rendkívül gazdag: 16 főtémához 140 altéma kapcsolódik, melyeket hét különböző feladattípuson keresztül gyakorolhatunk: párosítás, válassz egy szót, írj egy szót, hallgasd és írd stb. Különböző nyelvi szinteket tartalmaz: kezdő, közép, haladó, melyek egymásra épülnek, nem lehet átugrani az egyes szinteket. A program ingyenesen letölthető, de az adott szókészlet vásárlással bővíthető. A reklámok kiküszöbölése, eltávolítása is a fizetős változatot igényli. Fő előnye az offline használat. A tanuló anyanyelve beállítható, ami megkönnyíti a feladatok megértését. A Szótanulás feladatban lehetőség van hangfelvétel készítésére, amely pontos visszajelzést ad számunkra. Szókeresőfunkció segíti a keresést az adott témakörökben. Sajnos alsó tagozatos gyerekek számára túl nagy a szókészlet, ezért a tanítónak előre át kell gondolnia, mely témakört választja ki és irányítani kell a tanulókat a feladatok elvégzése során.

 

FUN EASY LEARN PHRASES 


Az előző továbbfejlesztett változata, csak felső tagozatos kortól ajánlott program. Kialakításában, felépítésében hasonló az előző applikációhoz. 5000 életszerű kifejezést, hétköznap használt mondatot tudunk gyakoroltatni. Csak alapszint áll jelenleg rendelkezésre, a különböző fejlesztések pénzbe kerülnek. Offline használható. Minden játék végén feladatkerék található, amely segítségével tetszőlegesen váltogathatjuk a feladatokat. Mindkét applikáció az angolon kívül más idegen nyelven is megtalálható.

 

DUOLINGO


Felső tagozatos diákoknak ajánlott, amely ingyenes és minden operációs rendszeren elérhető. Minden egyes leckén belül feladatokat kell elvégezni, melyek teljesítésével újabb és újabb pályák nyílnak meg. Szókészlete adott, különböző témák szerinti csoportosításban. Különböző feladattípusokkal találkozhatunk az applikáción belül: fordítás, párosítás, hallás utáni feladat, beszédet fejlesztő feladat, valamint nyelvtani feladatok. A leckék között szintugró tesztek is vannak, így könnyen átugorhatjuk a már ismert anyagrészt. A program erőssége, hogy megjegyzi a hiányosságokat, így azokat egy újabb körben lehet begyakorolni. Rendkívül népszerű applikáció, mert lineáris felépítése miatt az egész egy játék, könnyen kezelhető és bárhol használható.

 

XEROPAN 


Ezt a hazai fejlesztésű szótanuló applikációt azoknak ajánljuk, akik most kezdik, vagy alapszinten tudnak angolul és anyanyelvi szintig szeretnének eljutni.  A program több mint 7000 kifejezést tartalmaz. Az aktuális témákat feldolgozó leckéket anyanyelvi tanárok készítik, valamint érdekes, hétköznapi élethelyzetekből vett hanganyagok és videók várják anyanyelvi kiejtéssel a tanulni vágyókat. A játékosított (gamifikált) tanulás egy kalandos történeten keresztül vezet napi kihívásokkal és küldetésekkel. A leckék végén összefoglaló vizsgák vannak, melyek mellett lehetőség van gyakorlásra, illetve szótanulásra. Pozitívuma még, hogy méri az aktív és passzív szókincset, valamint tréfás üzeneteket küld a rendszer, ha elmarad a napi gyakorlás.

 

MEMRISE


Az applikáció elsődleges célja a szavak memorizálása. Elsősorban azoknak ajánlott, akik már rendelkeznek egy biztos alaptudással. Az előzőekhez hasonlóan ez is játékos formában épül fel: virágokat ültetünk és azokat gondozzuk. Ha valamit nem tudunk, lehetőségünk van azonnal visszanézni a helyes megoldást. Fontos szempont, hogy többször is visszakérdez, addig nem enged tovább a játék, amíg be nem gépeltük a helyes megoldást. A szavak helyett mondatok memorizálására helyezi a hangsúlyt. Ennél a játéknál a már meglévő kurzusok mellett saját kurzusokat is létrehozhatunk. Mivel a feladatokat korlátozott időn belül kell teljesíteni, csoportokban versenyezhetünk ismerőseinkkel, ezáltal is növelve az eredményességet.

Az általunk bemutatott applikációk könnyen beilleszthetőek az órai munkába és tapasztalataink alapján tanulóink is szívesen használják. Előnyük, hogy otthoni önálló gyakorlásra is alkalmasak. Bízunk abban, hogy egyre többen próbálják ki ezeket és rendszeres használatuk hozzásegítik a tanulókat az idegen nyelv eredményes elsajátításához.