Kezdőlap osztályfőnök

TALÁLKOZÁSOK – játékos vetélkedő – lengyen- magyar diákok számára

A lengyel és magyar diákok számára szervezett játékos művelődéstörténelmi vetélkedő élményszerű feladatokkal, kihívásokkal és közösmunkával zajlott, a régi mondás most is bejött" lengyel-magyar két jóbarát."

A vetélkedő alapvető célja az volt, hogy találkozási pontokat hozzon létre a két ország diákjai és tanárai számára: hogy jobban megismerjék közös múltunkat; beszélgessenek, vitatkozzanak a két nép sorsközösségéről, térségünk fontos kérdéseiről. A vetélkedőre lengyelországi és magyarországi középiskolákból jelentkezhettek a négy diákból és egy aktívan résztvevő tanárból álló csapatok. A vetélkedő közös nyelve az angol, de a digitális fordulók feladatait nemzeti nyelven is meg lehetett oldani.A „Lengyelországi Magyar Kulturális Évad” keretében megvalósuló program kezdeményezői és támogatói a Balassi Intézet, a Külgazdasági és Külügyminisztérium, a budapesti Lengyel Intézet, Varsói Magyar Kulturális Intézet voltak, szervezője pedig Az AGAPE Készségfejlesztő Alapítvány és a Fiatalok Mentorai Egyesület. A szűkebb szakmai stáb résztvevői Szymczak Judit Jakab György, Márton András, Papp László és Polgár Tamás, Katona Éva volt. A döntő Budapesten, a Szent László Gimnáziumban valósult meg, 2017. június közepén.

A vetélkedő programja

Hirdetés

Az első digitális fordulóban a közös történelem különböző időszakaiból – középkori uralkodóink, 1848/49, a 2. világháború, 1956 – föltett kérdésekre kellett válaszolniuk a diákoknak oly módon, hogy nagyobbrészt a másik ország múltjának ismeretére kérdeztünk rá.

 

A második digitális fordulóban a csapatoknak különböző korszakokról tudósító történelmi újságot kellett szerkeszteniük megadott témák alapján. A Szemtanú néven szerkesztendő újság tipográfiai formáját és a leendő cikkek címeit előre kialakítottuk, a diákok feladata az volt, hogy a rovathelyek és a címek alapján írják és szerkesszék meg a lapot.

Ééés a döntő…!

A Budapesten megrendezett angol nyelvű döntőben két lengyel és két magyar csapat vett részt. A döntő három nagyobb kreatív feladatra épült:

a/  Történelmi Hírműsor készítése. A feladat az lesz, hogy a csapatok keressék meg számukra kisorsolt történelmi személy budapesti emlékhelyét, és az ott talált (általunk delegált) kosztümös szereplővel készítsenek interjút, színes riportfilmet. A technikai stábot a szervezők biztosítják, a műsort teljes egészében a versenyző csapatoknak kell összeállítani.

b/ „Disputa” (vita). A vita- és érvelési kultúra fejlesztése jegyében a csapatok globális, európai és közép-kelet-európai térséget érintő alapvető kérdésekről, problémákról vitatkoznak, érvelnek majd.

c/ Filmek új szöveggel. Megadott témák és szempontok alapján ismert játékfilmek kiemelt részleteire kell új szöveget alkotniuk, és a képsorok alá mondaniuk a diákcsapatoknak, mintegy újraszinkronizálva a filmrészleteket

A vetélkedő résztvevői

A vetélkedőn a két-két nemzeti csapat képviseletében 8-8 diák vett részt. A hozzájuk kapcsolt diáksegítők (filmesek, fotósok, segítők) létszáma 18 fő volt, így a programban végül 34 diák és tíz tanár vett részt.

A résztvevő csapatok:

 

Mikolaj Kopernik Liceum – Żywiec: tanárnő: Anna Surowiak, diákok: Mateusz Binda, Jarosław Pietrasina, Natalia Hulbój, Katarzyna Sura

 

Toldy Ferenc GimáziumBudapest: tanár: Németh György, diákok: Nyírő Fanni, Vojnits Péter, Zöller Enikő, Kiss Eszter

 

Stefan Zeromski LiceumBielsko-Biała: tanár: Katarzyna Matuszek, diákok: Aleksandra Kocurek, Stanisław Olearczyk Jadwiga Walkiewicz,Łukasz Łach

 

– Szent László GimnáziumBudapest: tanár:Lissák Bertalan, diákok: Papp Luca, Csibor Ferenc, Takács levente, Kardos Anna

 

Diákfilmesek, segítők (Szent László Gimnázium, felkészítő tanár: Papp László):

Réti Dániel, Rahmann Martin, Szolyka Márton, Sóti Gábor, Kondér Fanni, Szitka Orsolya, Márkly Nóra, Reményi Mátyás, Kovács Lewis Levente, László Kíra, Horváth Zsanett, Valkony Márk, Wootsch Júlia, Varga Botond, Besenyi Dávid, Szalay Tamara, Ürögi Petra, Batári Anna

A harmadik, döntő forduló eseményeinek rövid összefoglalója

– A terveknek megfelelően 2017-06-11-én este megérkezett a két lengyel csapat és a hosszú buszozás után megvacsoráztak és lepihentek.

– A következő nap egy rövid tanári stábértekezlet után délelőtt a négy csapat diákjai és a hozzájuk kapcsolódó diákfilmes stábok találkoztak és ismerkedtek egymással. Ebéd után kezdetét vette az első komoly erőpróba. Egy mindenki által ismert film részleteit kellett újraszinkronizálniuk: egy előre megadott történet alapján új szöveget kellett írniuk és a filmek alá mondani a diákoknak.

– Június 13-án, kedden a történelmi időutazás, a Szemtanú Híradó forgatása került sorra. A program reggel tízkor a budapesti Lengyel Intézetben kezdődött, ahol Jaroslaw Bajaczyk és munkatársai bemutatták a diákoknak és tanáraiknak az Intézet tevékenységét. Ezután a négy csapat, a hozzájuk rendelt diákstábokkal és kísérőkkel elindult megkeresni a számukra kijelölt helyszíneket

  • A Stefan Zeromski Líceum csapata a budai várban forgatott. A Budapest Történeti Múzeum kedves munkatársai segítségével Anjou Hedvig királylány nyomába szegődtek, majd pedig Buda 1686-os visszafoglalásáról készítettek helyszíni riportokat.
  • A Mikoláj Kopernik Líceum csapata a Kossuth Lajos téren forgatott. sajnos a Parlamentben nem tudtak forgatni, de a téren azért sikerült interjút készíteniük idősebb Antall Józseffel és munkatársaival, akik 1939-ben fontos szerepet játszottak a lengyel menekültek magyarországi befogadásában. A tér másik oldalán az 1956-os események szereplőire találtak a diákok, ahol a lengyel nép baráti segítségnyújtásáról beszélgethettek a „korabeli” résztvevőkkel. A roppant ügyes időutazó diákstábnak sikerült Lengyelországban is forgatni. megszólaltattak néhány „1956-os” lengyelországi véradót is, akik ilyen módon igyekeztek támogatni az 1956-os magyarországi forradalmat és szabadságharcot.
  • A Toldy Ferenc Gimnázium időutazó csapata először az Óbudán található „Katinyi mártírok emlékművét” keresték fel, ahol beszélgettek a magyarországi lengyelek egyik képviselőjével, majd pedig Józef Bem budai szobrának 1934-es avató ünnepségén vettek részt, ahol riportokat készítettek.
  • A Szent László Gimnázium diákjai a Magyar Tudományos Akadémia előtt – sajnos őket sem engedték be az épületbe – interjúkat készítettek a Lengyelországból Magyarországra elszármazott neves tudósokkal, majd a Toldy Ferenc Gimnázium tantermeiben emlékhelyein forgattak.

– Június 14-e jóval pihentetőbb volt, mint az előző napi városi forgatás és az utána következő éjszakai vágás. A délelőtt folyamán a tegnap felvett anyagok szerkesztése, Szemtanú híradóvá formálása volt a feladat a csapatok számára. Délután a lengyel és magyar diákcsapatok közötti VITA következett. Eredetileg az úgynevezett Disputa (Debate) vitaformát terveztük, de mivel a csapatok nem ismerték ezt a pedagógiai módszert, ezért a vitát „megszelídítettük”, leegyszerűsítettük. A lengyel és a magyar diákoknak Közép-Európa sajátosságairól, a lengyel-magyar sorsközösségről kellett érveket gyűjteni és előadni.

– Június 15-ét tartalék szakmai napnak terveztük azok számára, akik nem tudták befejezni elvett anyagaik vágását szerkesztését. A többiek számára viszont ez már szabadidős nap volt. Ennek egyik eleme a csillebérci kalandpark kipróbálása volt, másik eleme pedig egy többórás hajókirándulás a Dunán. A program este a Tűztorony étteremben ért véget, ahol a búcsúvacsorát követően közösen megnéztük a hét során elkészített produkciókat, filmeket.

– Június 16-a, péntek már a lengyel vendégek búcsúnapja is volt. Délelőtt még meglátogatták a Parlamentet és néhány számukra fontos lengyel vonatkozású emlékhelyet, majd hazautaztak.”

 Forrás:agapealapitvany.org

A program partnerei: