Kezdőlap jó példák

Az IKT a kötelező haladási irány

Csikó Szilvia évek óta használja a Tempus Közalapítvány Digitális Módszertár nevű ötletgyűjteményét, és ő maga is rendszeresen megosztja ezen a platformon a saját jó gyakorlatait. Az információs és kommunikációs technológián- IKT- alapuló eszközök tanórai, pedagógiai alkalmazásáról is beszámol a vele készült interjúban.

 A sárospataki tanárnő 2014-ben Peregrinusok egykor és most, 2015-ben Lovagok az időben című ötletével nyerte el a Digitális Pedagógus Díjat, tavaly pedig oklevéllel ismerték el Sem emlék, sem varázslat címet viselő módszertani ötletét.


Mit tanácsolna a digitális pedagógiában kevésbé jártas, vagy az IKT-eszközöktől idegenkedő kollégáinak?

Hirdetés

Fontos, hogy merjünk belevágni új dolgokba, és ismeretlen területeket fedezzünk fel. Véleményem szerint ma már nem csak arról van szó, hogy az IKT-eszközök segítségével hatékonyabbá és színesebbé tehetjük a tanórát. Azt gondolom, hogy – a KRESZ-ből átvett fogalommal élve – ez a kötelező haladási irány. Ugyanakkor számunkra, pedagógusok számára, ez egy óriási lehetőség is egyben. Az IKT-eszközök alkalmazása a tanórákon olyan pozitív, örömteli élmény, amelyet az előre irányuló mozgás jellemez, az újdonság, a teljesítmény érzése. Lehetőséget teremt arra, hogy mi magunk is átélhessük a „flow” élményét. A fejlődés érdekében rendkívül fontosnak tartom az ötletek megosztását is, a legfrissebb témákkal,az innovatív módszerekkel való megismerkedést. Érdemes megkeresni azokat az online tanári közösségeket, ahol kicserélhetjük egymással tapasztalatainkat és megismerhetjük a jó gyakorlatokat.

Köteleőz haladási irány

Mit tart a legnagyobb sikerélményének az IKT-eszközökkel támogatott tanulásban, tanításban?

Rendkívül jelentős hatással volt például az egész iskolai közösségéletére,amikor egy kiemelkedően tehetséges vak kislány érkezett az intézményünkbe. A vakságból fakadó hátrányok leküzdését, a nevelés-oktatás szervezeti keretének egyénre szabott megválasztásával, fokozott odafigyeléssel, IKT-eszközök alkalmazásával, speciális egyéni fejlesztéssel segítettük elő. Ezt azért tartom fontosnak,mert azt is bizonyítja,hogy az inkluzív nevelés során hatékonyan használhatjuk az említett eszközöket,s ezzel hozzájárulhatunk a társadalmi szintű elfogadás, azazegy szociálisan érzékeny társadalom kialakításához.

Mit jelent az Ön számára a digitális világ?

Ma már a Z generáció tagjai az óvodától a felsőoktatási intézményekig jelen vannak, karakterisztikus vonásaik – például a hiperfigyelem – következtében a hatékony tanulás érdekében elengedhetetlen körükben az IKT-eszközök kreatív használata. Több éve része ez a pedagógiai módszertani gyakorlatomnak. A fejlődés érdekében rendkívül fontosnak tartom az ötletek megosztását is, a legfrissebb témákkal való megismerkedést. Tagja vagyok több online tanári közösségnek, ahol kicserélhetjük egymással tapasztalatainkat. Pályám egyik legfontosabb elismerésének tartom a Digitális Pedagógus Díjat.

A pedagógusok, tanári csoportok, szakmai munkaközösségek, illetve pedagógusképzésben részt vevő hallgatók módszertani ötleteit idén is várják a Tempus Közalapítvány Digitális Módszertárába. A feltöltés 2017. július 10-től augusztus 20-ig lehetséges. A legjobb ötletek beküldői Digitális Pedagógus Díjban részesülnek. További információ

A cikk a Tempus Közalapítvány hozzájárulásával jelent meg.