Kezdőlap modern óvoda

Hátrányos helyzetű gyermekeken segít az Esélyteremtő Óvoda Projekt

570 óvoda és 1100 óvodapedagógus vesz részt abban a programban, ami az Oktatási Hivatal kiemelt projektje az Esélyteremtő óvoda, amely az Európai Unió 4,193 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatásából valósul meg. A program elemei módszertani segítséget nyújtanak a hátrányos helyzetű gyermekek óvodai neveléséhez, és támogatják későbbi iskolai sikerességüket – hangzott el a projekt nyitókonferenciáján, 2017. szeptember 27-én, Budapesten.

 

 A rendezvényen az óvodapedagógusokat, az intézményvezetőket és az intézményfenntartók képviselőit a projekt céljairól, fontosabb mérföldköveiről és eszközrendszeréről is tájékoztatták.
Az Oktatási Hivatal 570 óvodával és 1100 óvodapedagógussal együttműködve valósítja meg a projektet. A partnerintézményekben a hátrányos helyzetű gyermekek aránya meghaladja a 10 százalékot. A fejlesztés állapotfelmérésre épül, amelyet igény- és szükségletfelmérés egészít ki. A projekt ennek alapján egyéni és csoportos fejlesztőeszközökkel, speciális képzettségű szakemberek biztosításával, anyanyelvi (roma) dajkák foglalkoztatásával és értékközvetítő, kulturális programokkal helyben járul hozzá a gyermekek egyéni fejlesztéséhez. Az óvodákban dolgozó pedagógusok pótlékjellegű kiegészítést kapnak többletmunkájukért. A módszertani fejlesztéseket 30 hónapon át tanácsadók segítik. Az intézményeknek a programot követően lehetőségük nyílik módszertani központtá vagy felsőoktatási intézmény gyakorlóhelyévé válni.

Hirdetés

Hálózatot építenek
Az együttműködők olyan országos intézményhálózatot hoznak létre, amelynek tagjai eredményes esélyteremtő nevelési eljárásokat alkalmaznak, és vállalják, hogy azokat más óvodákkal megismertetik. A cél az óvodák esélyteremtő képességének növelése és a társadalmi helyzetből fakadó hátrányok kompenzálása.
Az Esélyteremtő óvoda projekt hivatalos elnevezése „Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása” (azonosító száma: EFOP–3.1.3-16-2016-00001). Az Oktatási Hivatal a projektet 2016. november 16. és 2020. szeptember 30. között valósítja meg.