Kezdőlap vezetés

Szakmai Tanévnyitó 2017. Budapest -A Klebelsberg Központ legfontosabb feladatai és fejlesztései

Szakmai tanévnyitó rendezvényt szervezett a Budapesti Pedagógiai Központ, amin részt vett a Klebelsbert Központ szakmai elnökhelyettese, Hajnal Gabriella is. Előadásának főbb gondolatait közöljük és csatoltan olvashatják és tanulmányozhatják Elnökhelyettes prezentációját.

A Klebelsberg Központ legfontosabb feladatai és fejlesztései

Hirdetés

 

“A 2016/2017-es tanév értékelése

Az állami fenntartói modell átalakítása befejeződött

A szabályozási és szervezeti keretek kialakultak

Az új középirányító szerv létrejött

A működéséhez szükséges forrás rendelkezésre áll

Az iskolák fenntartása, működtetése és a működtetésükkel járó felelősség is egy kézben van

Az intézményvezető és tankerületi igazgató kapcsolata is kialakult, az intézményvezető irányító, tervező szerepe – és ezáltal a felelőssége is – megerősödött

2017/2018. évi feladatok I.

A tankerületi központok és a KK közti feladat- és hatáskörmegosztás mélyítése

A tankerületi központok működési stabilitásának megőrzése, megteremtése

Stabil működtetés (szervezet, infrastruktúra, humánerőforrás) erősítése, a stabil finanszírozás megőrzése

-szabályzati struktúra véglegesítése

A különböző szakmapolitikai döntések végrehajtása és finanszírozása (pótlékok, életpályamodell, szakszolgálat)

2018. évi költségvetés tervezése

Az európai uniós fejlesztések koordinációs mechanizmusainak kialakítása, a pályázati sikeresség növelése

  1. évi feladatok II.

Tankerületi Központok fejlesztési terveinek jóváhagyása, ehhez kapcsolódóan

Infrastruktúra-fejlesztések előkészítése, megvalósítás megkezdése (EFOP 4.1.2 és 4.1.3,  TTT források)

Informatikai fejlesztések előkészítése, megvalósítás megkezdése (EFOP 3.2.4, KÖFOP,  KMR eszköz- és hálózatfejlesztés)

Önkormányzatokkal történő együttműködés erősítése (formalizálás), ehhez kapcsolódóan

a Tankerületi Tanácsok megalakítása és működtetése

KMR régió informatikai támogatása
7,5 milliárd Forint

Költségvetési gazdálkodás
2016-2018

A költségvetési gazdálkodás keretei
(2016-2018)

Az önkormányzati működtetés átvételének eredményei

Iskolabútor beszerzés
2017/2018-as tanév

2017.évi nyári karbantartások

Illetmények, pótlékok

Differenciált illetményemelés

Pedagógusokat megillető pótlékok megállapítása

A prezentáció itt érhető el: Budapest (2017. megyei tanévnyitó – KK) (rövid) (2)