Kezdőlap IKT

IKT-ajándék érkezett december 6-án a Tamási Áron Gimnáziumba, Székelyudvarhelyre – de mi történt azóta?

Közel egy évvel ezelőtt nagy változást okozott a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnáziumban az az ajándék"csomag", ami IKT-eszközöket (információs és kommunkációs technológia) tartalmazott. Az azóta eltelt időszak tapasztalatairól számol be Szabó Zsuzsa, az iskolaelemi tagozatos tanára.

A számítógép képernyője a projektor segítségével megjeleníthető a táblán, majd az interaktív eszköz segítségével a tábla egy nagy területű vezérlőfelületté válik, innen irányítható a számítógép, azaz a fehér felület egy nagyméretű tauchpaddá válik. Fotó: Szabó K. Sámuel

„Nehéz olyat kitalálni, aminek mindenki örül, de azért lehet.”

Janikovszky Éva

Hirdetés

 

Mi történt 2016. december 5-én, a Tamási Áron Gimnáziumban, Székelyudvarhelyen?

 

Gyermekkorom emlékei értek utól, advent második hetében, Szent Miklós napján. Gyermekként nem kértem semmit Láncos Miklóstól, mégis eljött házunkba, ördöggel és angyallal. Elsorolta a jócselekedeteimet és a csintalanságaimat. Egyszerre vártam és féltem tőle. Hozott édességet és körtét, de elhozta az elszáradt körtefaágat is, amit letört a decemberi szél. Nem várta meg az Isten fizessé-t, ahogy jött, úgy el is tűnt egy kapucsattanással az ülkei éjben…

Pedagógusként nem írtam levelet, Szent Miklósnak, mégis eljött a kisiskolába a csapatával. Elsorolta erényeinket (szerencsére gyengeségeinkről hallgatott). Hozott egy zsák táblagépet és egy korszerű sportpályát. Egyszerre vártuk és féltünk ekkora ajándéktól, mert elmentében hátrahagyta, hogy használjunk mindent rendeltetésének megfelelően. Szerencsénkre, megvárta, hogy megköszönjük, majd eltűnt az udvarhelyi éjszakában.

 

A Könyvtárellátó Nonprofit Kft., a KELLÓ szakmai igazgatója, Bakos Erika, valamint lelkes szakember csapata segítségével, iskolánk minden elemista- és gimnazista korú kisdiákja kapotthasználatra egy táblagépet, oktatási szoftverekkel ellátva, kódolva és előkészítve a tanulásra. A határon túli magyar könyvtárakat és pedagógusokat támogató közhasznú és közcélú programjainak lebonyolításában részt vállaló Könyvtárellátó Nonprofit Kft. ez alkalommal iskolánkat vonta be kísérleti jelleggel az IKT-s eszközök iskolai használatába. Pedagógusként kihívást jelent az új eszköz beépítése a hazai tanrendbe. Az interaktív tábla és a táblagép használatának lehetősége nem mindennapos a romániai oktatásban. Bizalommal kapcsolódtunk a csapatmunkába.

 

Mi történik ma, 2017-ben a romániai magyar pedagógusokkal és magyar tanulóikkal, a tanügyi reform közepén?

 

A tanulófelhőben megjelenő munkalap a táblagépen, valamint az interektív táblán is megjeleníthető, megoldható és elmenthető. Pármunka Bosnyák Viktória nagyszerű kiadványaival. Fotó: Szabó K. Sámuel

2013-ban megjelentek a kompetenciaalapú oktatáshoz kidolgozott Tantervek, valamint Kerettantervek. 2014-ben megjelentek az első kompetenciaalapú tankönyvek és a tartalom-kiegészítő digitális tankönyvmellékletek.

A reform jelenleg az ötödik osztálynál tart. A tankönyvellátottság sajnos nem követi a reform ütemét, főleg a kisebbségi oktatásban. Ma a magyar anyanyelvén tanuló harmadik- és negyedik osztályos gyermekeknek szerkesztett tankönyvek elakadtak a közbeszerzési törvények kuszaságában. Az alsós magyar tanítók bonyolult helyzettel szembesültek ebben a tanévben, mert a Minisztérium nem engedélyezi a segédanyagok használatát. Egy korábbi törvény tiltja, hogy a pedagógus pénzt gyűjtsön az iskolában bármilyen taneszközre vagy iskolai tevékenységre. Egyvalamiről megfeledkeztek: a webes felületekről, a tanulószoftverekről és a táblagépekről. Tehát ez a terület még törvényes és kontroll nélküli. Ezen a ponton felértékelődik minden segítség. Intézményünk részese egy innovatív rendszernek, amely megoldja a jelen eszköztelenségét és alapozza a jövő iskoláját.

Mindennapi gyakorlat

 

Diákjaim 9 évesek, harmadik osztályosok. Napi rendszerességgel használjuk az interaktív táblát, valamint a táblagépeket. A tanulófelhőre csatlakozunk. Ide töltöm fel a napi leckéket, ajánlott olvasmányokat, kottaanyagot és a kisebb osztályokban használt interaktív tankönyveinket is. Tulajdonképpen egy saját adatbázist generál minden pedagógus, amelyet elérnek a kisdiákjaink. A táblagépek nem alkalmasak a világhálón való navigálásra, mivel kódolva vannak. Ha feltörik a kódokat, a táblagép lecsatlakozik a tanulófelhőről. Diákjaim innen töltik le, és dolgoznak a tananyagokkal. A munkalapokat PDF formátumban egészítik ki és töltik vissza a felhőbe.

Tapasztalataim pozitívak a táblagépek használatával, mert csökkent a fénymásolatok száma, fantasztikus távlatokat nyit a tanórán, nagyon élvezik a diákok és könnyíti a hordozandó iskolatáska tömegét.

Az interaktív tábla képes hozzáférést biztosítani egy már létező, hatalmas adatbázishoz, megjeleníthetőek a természettudományi folyamatok, a grafikai ábrázolások gyorsak, szemléletesek, az adatok kiértékelése személyesebb, követhetőbb, alkalmas gyors pedagógiai mérésre és az interaktív tankönyveket teljes kapacitásukban használhatjuk. Segítséget tud nyújtani a számonkérésben is, ugyanis lementhető az órai felelet és tárolható vagy elküldhető. Ugyanakkor tartható virtuális tanóra, bár ezt még nem próbáltam. Vakációban készítem elő a saját anyagot és keresek ingyenes tanulóprogramokat. A román nyelv tanításához megvásároltam az osztály részére a tanulószoftvert, amit az interaktív táblán használunk. A zenehallgatás, a tanfilmek megtekintése magas vizuális élményt biztosít. A képi- valamint a hang minősége minden eddig használt multimédiás eszköznél sokkal jobb. Nagyon jól használható a differenciált oktatásban, nemcsak a tanórán, hanem a házi feladatok szintjén is.

Időutazás: PalaTÁBLA – dédi eszköze, ábécéskönyv – nagyi eszköze, TÁBLAgép – az unoka eszköze. Fotó: Szabó Zsuzsa

Mire kell figyeljen a kütyükkel tanító pedagógus?

 Mivel a virtuális világ viszonylagos, előfordul, hogy nincs WIFI, áram, megszakad a kapcsolat a tanulószoftver és IKT-s eszközeink között, ma sem megyek be tanórát tartani papíralapú tervezés nélkül.

A pedagógus feladatkörei kibővülnek a digitális világban: a szilárd alapismeretek elsajátítása mellett a tanulási környezet folyamatos fejlesztését és a tanulási folyamat rugalmas szervezését is biztosítania kell, valamint a tanuló számára segítséget, motivációt és megerősítést kell nyújtania. Ahhoz, hogy az IKT-s eszközöknek használata ténylegesen eszközszintű legyen az elemi tagozaton és ne valamiféle bűvölet vagy misztikum övezze, nagyon sok időt és munkát kell befektetni. Azzal is tisztában kell lenni, hogy ettől még nem fog többet és jobban tanulni a gyerek, de a tanulás folyamatát jobban fogja élvezni. Diákjaim nem akarnak a tanítás végén kimenni a teremből. Még maradnának.

Két év távlatából azt nem tudom, hogy megtérül-e a befektetett munka és idő, de engem is szórakoztat, ha új dolgokat tanulok és motivál, hogy újabb innovációkat próbáljak ki. Diákjaim magabiztosan és nyitottan kezelik a webes felületeket, ugyanakkor tudatosan vigyáznak tárgyi környezetükre: tudják mikor és hogyan kell a lemerülő elemet cserélni, mivel és hogyan szabad a felületeteket portalanítani, tisztítani, hogyan és mit lehet tenni az eszközökkel. Ismerik az értékét és pontosan értik, hogy ezek a tanulást szolgálják. Nem „lógnak” az eszközökön. Kimagaslóan verbálisak, figyelmesek és rugalmasak.

Nem tudom bejósolni, milyen attitűdöket alakítok diákjaimban ezekkel az eszközökkel, de érezhető, hogy ez az izgalmasabb, aktívabb tanulási mód előszobája valami újnak, életszerűnek.

A Polgár Judit Sakkpalotájával kezdtünk sakkozni (http://sakkpalota.hu/index.php/hu/sakk-top/1-osztaly). Ma már Balázs István sakkmester irányítja a sakkozásainkat. Fotó: Szabó K. Sámuel

Szabó Zsuzsa, elemi tagozatos tanár

Székelyudvarhely, Románia

Tamási Áron Gimnázium

 

  1. november 26.