Kezdőlap hírmozaik

ARany 200 – irodalom a kiterjesztett valóságban -Antaliné Miss Lilla jó gyakorlata

Arany János születésének 200. évfordulója kapcsán a diákok létrehoztak egy komplex digitális tananyagot, mely számos megközelítésből segíti játékosan megismerni a költő életművét, és elősegíti a készítő diákok tudásépítését at a kiterjesztett valóság lehetőségeit kihasználva, a tankönyvi források hívóképként történő felhasználásával, így bármely tanulótársuk számára lehetővé téve a tudástartalmak megismerését. A projekt kidolgozója: Antaliné Miss Lilla. A résztvevők: Dunaújvárosi Vasvári Pál Általános Iskola 6.C, 7.A, 7.B, 7.C osztályai.

Részlet Antaliné Miss Lilla Sway prezentációjából.

 

Arany János születésének 200. évfordulója kapcsán a diákok létrehoztak egy komplex digitális tananyagot, mely számos megközelítésből segíti az alkalmazást használóknak játékosan megismerni a költő életművét, és elősegíti a készítő diákok tudásépítését(Vö: Stahl, 2000).

Hirdetés

Mindezt a kiterjesztett valóság lehetőségeit kihasználva tették a tankönyvi források hívóképként történő felhasználásával, így bármely tanulótársuk számára lehetővé téve a tudástartalmak megismerését. A tananyagkészítés elősorban a tanulók komplex tudásépítését szolgálják, valamint a tudásmegosztást és a szociális érzékenység fejlesztését tűzte ki célul.

Videón egy Minecraft-alkotás, egy ház, Arany János szülőháza.

Részlet a munkájukból ITT.

 

 

A diákok kooperatív csoportmunkában dolgoztak. A tervezés, az elvégzendő feladatok szétosztása, időbeosztása a saját döntéseikre volt bízva, természetesen tanári támogatás mellett.

A KIP módszer szerepekártyáit felhasználva minden tanuló aktívan részt vesz a tanulási folyamatban. Az SNI-s diákok a csoportfeladataik (általában idő-/vagy eszközfelelősi szerep) mellett képes napló készítésével dokumentálták a munkafolyamatokat, melyből közösen elkészítettük a napi összefoglalókat.

A projekt 5 egységre bontható: A digitális történetmesélés eszközével a költő életútjának feldolgozása. Az életműben kiemelt fontosságú művek elemzése kiterjesztett valóságban,illetve irodalmi reklámok készítésével. A kódolós kihívások, melyek az algoritmikus gondolkodásfejlesztést szolgálták, illetve a téma zárásaként, az értkelés egyik eszközeként létrehozott társasjáték megvalósítása.

A diákok a népszerű építős és stratégiai játékban, a MineCraft-ban megépítették a költő életének fontosabb helyszíneit és az életrajz fontosabb állomásait én-elbeszélés formájában örökítették meg, így mintegy megidézve a költőt.Számos applikáció felhasználásával dolgoztuk fel a legfontosabb műveket: mémeket, képregényeket, animációkat és reklámplakátot, vagy gondolattérképet készítettek hozzá, és ezt a vers fényképéhez kapcsolják a kiterjesztett valóság alkalmazással. Több tantárgy (magyar nyelv és irodalom, történelem, rajz, erkölcstan, dráma, földrajz, és informatika) koncentrációját valósítottam meg a projekt során, kiemelve a tanulócsoport számára különösen fontos fejlesztendő kompetenciaterületeket.A megvalósítástövező pozitív alkotó hangulatot alátámasztotta az attitűd-vizsgálat eredménye[1], illetve az értékeléshez kapcsolt hatékonyságvizsgálat.

Szerző: Antaliné Miss Lilla

Felhasznált irodalom:

STAHL, G. (2000). CollaborativeInformationEnvironmentstoSupportKnowledgeConstructionbyCommunities. AI & Society, 14 (1), 1-27.

A projekt bemutatója az alábbi linken tekinthető meg: https://sway.com/v6NYKVZ3dbTUKkZc?ref=Link&loc=play

A blogom elérhetősége: http://elmeny-a-tanulas.webnode.hu/

Bemutatkozás:http://elmeny-a-tanulas.webnode.hu

[1] A résztvevő 96 tanuló mintegy 78%-a 4-es érdemjegyet, 22 %-a 5-ös érdemjegyet szerzett a projekt során, illetve a tanulók 98%-a értékelte a projektet egyértelműen pozitívan.

A cikk a 2017. november 15-i tematikus összeállításunk része. A nap témája: a szarvasi Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Karának a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából Arany János és Kodály Zoltán nyomában„Az emberi lélek virágai” címmel megrendezett találkozója, melyen határon túli magyar és anyaországi főiskolai hallgatók és oktatók vesznek részt. Részletek az eseményrőlITT.