Kezdőlap SNI

“Minden gyermek sajátos nevelési igényű” – Maugli projekt az autisták megértéséért

Az autista gyermekek megértése, a velük való együttműködés lehetőségeinek feltérképezése a fő céja annak a projektnek, amiben szemkamerát, arcolvasó technológiát, gyermekrajzelemzést is használnak, és ami a FinnAgóra rendezvényét követően 2018. januárjának végén a londoni Bett-show-n is bemutatkozot. Szani Ferenccel, a "Maugli keresése"- projekt ötletgazdájával beszélgetettünk, autizmusról és arról, vajon sajátos nevelési igényű-e minden gyermek?

Autizmus – betegség, vagy állapot?

Ma Magyarországon minimum 100.000 autista személy él (az Autisták Országos Szövetségének adatai alapján). Mindeközben a tudomány válaszok helyett egyre több kérdést tár fel az autizmus témáját illetően. Már azt is nehéz megfogalmazni, minek is hívjuk: a “betegség” túlságosan pejoratív, az “állapot” meglehetősen tág kifejezések, egyik sem írja le megfelelőképpen ezt a számtalan formában megmutatkozó jelenséget. Az Infotér Egyesület “Maugli keresése – avagy szövevényes útkeresés a dzsungelben” című projektje pont abban igyekszik segíteni, hogy jobban megértsük, mi is az az autizmus és új, hatékony és tudományosan megalapozott utakat találjunk a különbözőségek kezelésére. Szani Ferenccel, a Maugli projekt ötletgazdájával, beszélgetettünk. 

Az autista gyermek számára nehézséget okozhat a “megszokott”, “elvárt” kommunikációs normák betartása.

Mi az a Maugli projekt és milyen stádiumban van a megvalósítása?

A projekt három szakaszban valósulna meg. Jelenleg a projekt első, előkészítő szakaszában vagyunk. Most zajlik a különböző területekről csatlakozó szakemberek toborzása, a vizsgálati módszer elméleti kidolgozása, illetve az ezt kiszolgáló eszközrendszer megvalósítása.

Célunk, hogy megértsük a változást, ami az autizmussal élő gyerekekben zajlik. Ez egy újfajta kommunikáció köztük és köztünk.

 

Hirdetés

A projekt második szakaszában rendszeres, hosszú távú vizsgálatok által kerülne sor a referencia sors-adatbázis felállítására.

Végül a kialakított eszközrendszer és adatbázis elérhetővé tehető, hogy segítse az autista gyermekek fejlesztését végző szakemberek munkáját.

“Ez egy újfajta kommunikáció köztük és köztünk.”

Hogyan segíthetik a projektet elkötelezett pedagógusok?

A pedagógusok a vizsgálati módszerek tesztelésébe és a vizsgálatokhoz kapcsolódó tartalmak fejlesztésébe kapcsolódhatnak be, illetve a projekt későbbi szakaszaiban is támogathatják az adatgyűjtést, a változások nyomonkövetését. A harmadik szakaszban, pedig részt vehetnek a projekt eredményeinek intézményi bevezetésében. A projekt alakulását az érdeklődők követhetik a maugli.infoter.eu honlapon, aki pedig segítséget szeretne nyújtani a projektben annak jelentkezését várjuk a maugli@infoter.eu címre.

 

Különleges szakembergárda toborzása folyik. Kikkel fogtok együtt dolgozni a projektben?

Jelenleg folynak az egyeztetések. Szeretnénk elnyerni hazánk autizmus szakértőinek, képi kifejezéspszichológia szakértőinek, játéktervezőinek, alkalmazásfejlesztőinek, művészetterapeutáinak a támogatását. Szükségünk lesz továbbá hangtan szakértőkre, big data szakértőkre és mesterséges intelligencia szakértőkre is a csapatban.

Színes szakértői csapat fog dolgozni azon, hogy jobban megérthessük egymást

 

Milyen tévhitek kísérik a Maugli programot?

Ami a hozzánk intézett kérdésekből  kirajzolódik, hogy sokan orvosi projektnek gondolják a Maugli keresését. Ezzel szemben mi inkább támogató projekt vagyunk, a szakértőknek akarunk/tudunk segíteni adatokkal. Nem kívánunk diagnosztizálni.

Fontos tisztázni továbbá, hogy az eszközrendszer, aminek a fejlesztésén dolgozunk, mindenkinél használható lesz, hiszen minden gyerek sajátos nevelési igényű – nem csak az autisták.

 

Többeket érint, mint hinnénk

 

Hogyan működik a kutatásban alkalmazott szemkamera és a gyerekek szemmozgásának megfigyelése és milyen következtetések levonását teszi lehetővé?

A szemkamera a gyermekek tudattalan szemmozgását, a képi ingeranyagok kiválasztásának gyakoriságát és idejét figyeli. Mindeközben egy másik kamera – mint arcolvasó rendszer – a gyermekek érzelmi válaszait rögzíti. Az arcolvasó rendszer – az arc 300 pontjának mimikai változását rögzítve – képes a hat alapérzelem (öröm, bánat, düh, meglepődés, félelem, undor) felderítésére. Az arcolvasó rendszerrel azonosíthatóvá válhatnak a gyermekek jellemző mimikai változásai. A szem viselkedésmintázataiból és a mimikai változásokból végzünk adatgyűjtést.

 

Hogyan használják majd fel a kutatás eredményeit?

Szani Ferenc, a Maugli projekt ötletgazdája, INFOTÉR Egyesület
Az autizmus korai felismerése után a megfelelő fejlesztési terápiák jelentik a gyermekek számára a legnagyobb segítséget. A több csatornán összegyűjtött adatok elemzésével az a célunk, hogy megértsük az autizmussal élőkben zajló változást. A hibrid megoldások alkalmazásával létrejövő referencia sors-adatbázisok​ és eszközrendszer támogathatják az autista gyermekek fejlesztését végző szakemberek munkáját.
Kapcsolódó cikk: 
“tudom azt, hogy nem vagyok olyan mint a többiek. Tudom, hogy furcsa vagyok. Viszont gyerek vagyok, pont úgy mint a többiek az osztályban vagy a csoportban. Nekem is vannak érzéseim, vágyaim. Én sem szeretem a kirekesztettséget, a különböző negatív címkéket. Én is tudok szeretni, nevetni, örülni vagy játszani. Nekem is vannak rossz napjaim. Nekem is van életem, amihez hozzátartozik valami más is. Úgy hívják autizmus, amivel régóta együtt élek. Neked én vagyok FURCSA, nekem viszont mindenki MÁS aki nem olyan mint én..”
http://moderniskola.hu/2016/04/az-autizmus-az-iskola-es-en/