Kezdőlap jó példák

Rendkívüli német nyelvkönyv a KELLO-tól

Igazi kincset, hiánypótló kötetet, szórakozva tanító német nyelvtankönyvet és az ahhoz tartozó munkafüzetet jelentett meg a Könyvtárellátó. A Deutsch mit Comics címmel, Szalay Kristóf által jegyzett kötet 100 %-os humor garanciával jelent meg, Bedő Éva munkafüzetével.  A komolyság sem hiányzik, hisz mégiscsak egy komoly cél a nyelvismeret. Persze Karinthyval szólva- a „humorban nem ismerek tréfát” - ezért a gyakorló nyelvtanár által gyűjtött és kipróbált képregények és karikatúrák mellett nyelvtani tesztek is vannak a kötetben, ami a Közös Európai Referenciakeretben megállapított hat nyelvi kompetenciaszintnek megfelelő célokat tűzött ki a nyelvtanítás terén.

 

Kötetünk szerzője Szalay Kristóf a különleges tankönyvről így nyilatkozott: „Úgy 5 éves lehettem, amikor az első képregényt a kezembe vettem. A szenvedély immár negyven éve tart. Ugyanakkor több, mint húsz éve tanítok németet. A képregényeket és karikatúrákat az első perctől kezdve bevetettem az órákon, hogy kicsit feldobjam a sokszor száraz tananyagot. Aztán jött az ötlet: fordítsuk meg a dolgot és csináljunk egy olyan nyelvkönyvet, ami csak vicces dolgokat tartalmaz. Ha pedig a tanuló komolyságra vágyik, hát vigyünk be kompenzálásként olykor egy-egy nyelvtani tesztet. Mindenki szeret amolyan saját „best of”-ot készíteni. Ez a könyv az eddigi tanítási tapasztalataim „best of”-ja. Mindazt belesűrítettem, amit az elmúlt két évtizedben oktatási tapasztalataim alapján jónak találtam: vagyis mindazt, ami tanítványaim jókedvét és nyelvtudását egyaránt gyarapította. Remélem e kiadvánnyal sikerül kellemes perceket szereznem diákoknak és tanároknak egyaránt.”

Hirdetés

A munkafüzetekről

Ha pedig olvasónk komolyságra vágyik, akkor Bedő Éva, munkafüzetünk szerzőjének szavait ajánljuk figyelmébe: „A taneszköz-csomag két-két kötetből – Lehrbuch és Arbeitsbuch – és két tanári kézikönyvből áll majd. Az első kötetpár a Közös Európai Referenciakeretben megállapított hat nyelvi kompetenciaszint közül az A2 szint elérését tűzte ki célul. A második kötetpár szándékaink szerint a B2 szintig juttatja majd az érdeklődő tanulókat.

 

Komoly célokat tűz ki a taneszköz-csomag

A taneszköz-csomag célja, hogy használatával a tantervben lefektetett beszédszándékok, témakörök, nyelvtani jelenségek és a hozzárendelt szókincs alapján a tanulók megszerezzék a négy alapkészség – beszédértés, beszéd, szövegértés, írás – a tanterv és a KER előírt szintje eléréséhez szükséges kompetenciákat. A taneszköz-csomag célcsoportja a középiskolás korosztály. Ezek a tanulók az általános iskolában már évekig tanultak egy idegen nyelvet, így tisztában vannak az indoeurópai nyelveknek a magyartól eltérő nyelvi sajátosságaival – pl. nemek, elöljárók, szenvedő szerkezet, összetett igeidők stb.-, ezért a tankönyvben a nyelvtani jelenségek lényegének ismertetésére szorítkozunk.

A képregények képezik a tankönyv gerincét, témájukban és a rajzokban figyelembe vettük a célcsoport érdeklődését. A rajzokat az ország legjobb karikaturistái készítették. A gyakorlókönyv összeállításánál messzemenően figyelembe vettük az érettségin szereplő feladattípusokat.”

 

Bízunk benne, hogy a Könyvtárellátó kiadásában megjelenő új, szórakozva tanító német nyelvtankönyv és munkafüzet minden németül tanuló diák, és németet tanító tanár kedves és hasznos kötete lesz.