Kezdőlap modern óvoda

Hogyan foglalkozzon az óvodapedagógus az informatikával?

Az óvodapedagógusok nagy része fenntartással fogadja az infokommunikációs eszközök (IKT) óvodai felhasználását. Miként kezelje egy óvodapedagógus a táblagépen, okostelefonon játszani akaró, azzal ismerkedni kívánó, a szülő által ezekkel ellátott gyerek igényeit? Hogyan készüljön fel erre az új kihívásra? Nagyné Szabó Etelka mesterpedagógus, a Rákosmenti Csicsergő Óvoda vezetője ebben a témában nyújt segítséget cikkével és 2016. február 11-én, csütörtökön 18-19 óráig élőben lehet majd őt cseten kérdezni a részletekről.

gyerekektablet

„Ha meg akarod változtatni a világot, magaddal kell kezdened!”

Hirdetés

                                                                                 (Arisztotelész)

 

  1. december 9-én a Sárospatakon az Eszterházy Károly Főiskola Comenius Karán tartottam előadást az óvodai informatikai nevelés lehetőségeiről. Nagy öröm és megtiszteltetés volt számomra, hogy meghívtak, hiszen az óvodapedagógusok többsége még mindig fenntartással fogadja az IKT eszközök óvodai alkalmazását. Legtöbben arra hivatkoznak, hogy a gyermekek otthon eleget néznek TV-t, sokat ülnek a számítógép előtt. E téren valóban igazuk van.

De ártunk-e azzal, hogy figyelembe vesszük a gyermekek érdeklődését, vagy a megváltozott körülményeket?

Ma a gyermekek már beleszületnek az internet, a technika világába. Az 1995 és 2012 között született gyermekek- az úgynevezett Z generáció, másként gondolkodnak, mint az X vagy Y generáció. Képesek egyszerre több mindennel párhuzamosan is foglalkozni, a gyors információáramláshoz szoktak. Nagyon kevés időt töltenek olvasással, viszont napi szinten használják az IKT eszközöket.Az óvodába már úgy érkeznek, hogy valamilyen szinten ismerik, használják azokat.

Páli Judit pszichológus, az ELTE Fejlődés és Neveléslélektani Tanszékének docense szerint is már „… nem az a kérdés, hogy hány éves kortól léphet be az informatika a gyermek életébe, hanem az, hogy hogyan?

A pályakezdő pedagógusok már úgy jönnek ki a főiskoláról, hogy alapvető ismereteik vannak a korszerű technológiákról, napi szinten kezelik azokat.Nekik elsősorban módszertani hiányosságaik vannak.Az idősebb kollégáknak viszont a technikai eszközök kezelése is problémát jelent.

gyerekasztaligepnel

De mi a fontosabb? A mi kényelmünk, vagy a gyermekek megfelelő fejlődése?

Húsz éve foglakozom e témával. Meggyőződésem, hogy a korszerű eszközöknek helye van az óvodai életben, természetesen életkornak megfelelően, egy sokadik játéktevékenységként. Pedagógiai programunkban így fogalmaztuk meg a célunkat, feladatainkat:

Célunk: a tágabb és szűkebb környezetében való magabiztos eligazodó, az információszerzés- és kezelés technikáit ismerő, az infokommunikáció különböző formáiban jártas gyermekek nevelése.

gyerekovonenitabletFeladataink:

  • az informatikai nevelés feltételeinek megteremtése,
  • érzékelés, észlelés által sokrétű ismeretszerzés biztosítása,
  • információk feldolgozása változatos tevékenységek során,
  • a térben, síkban való tájékozódás fejlesztése,
  • az IKT eszközök használatának megismertetése az érdeklődő gyermekekkel,
  • tehetséggondozás, részképesség zavarok megelőzése,
  • az interneten való kommunikáció lehetőségének megteremtése,
  • a szülők informatikai szemléletének formálása,

 

Tehát az informatikai nevelés egy rendszer, az IKT eszközök használata pedig ennek egy része. Kidolgozott óvodai szintű módszertana -mint pl. a mesélés, verselésnek- nincs, ezért a nevelőtestületemmel intézményi specialitásként működtetjük lehetőségeink, eddig megszerzett tudásunk szerint.

etakislanyokmehecske

Aki szeretné bevezetni óvodájába, csoportjába, csak fokozatosan, felkészülten, tudatos tervezés mellett tegye. Ebben segítséget adhat Kőrösné dr. Mikis Márta publikációi, kiadványai, továbbáaz Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesületének (ISZE) továbbképzései. De jó szívvel ajánlom az ISZE, a Modern Iskola, a Microsoft Magyarország konferenciáit, rendezvényeit is. Nagy lehetőség volt a további fejlődéshezaz Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft e3:eTwinning együttműködések pályázata, ehhez kapcsolódó továbbképzései. Megtanultam, hogyan integrálható a projektmódszerbe az IKT eszközök használata, milyen előnyei vannak az eTwinning portálnak, hogyan lehet kapcsolatokat létesíteni más országokkal. Az EDUCATIO által ismertem meg a web 2.0-ás eszközöket, pl. a Prezit, WindowsMovieMaker programját. Láttam hogyan lehet készíteni szófelhőt, hogyan működik a képszerkesztő. Az ISZE továbbképzései segítettek az ECDL vizsgában, az interaktív tábla működtetésében. Némi ízelítőt kaptam honlap készítés terén is. Mindezek ellenére még mindig vannak lemaradásaim az IKT eszközök alkalmazása terén. A nevelőtestületemet azonban sikerült megfertőznöm, így mára specialitásunk az informatikai nevelés. Eredményeink között sorolhatom, hogy meghívnak bennünket előadások tartására, országos kiállításokra, eTwinning versenyeket nyertünk, külföldi partnertalálkozón vettünk részt.Szeptembertől intézményünk bekapcsolódott az Erasmus+ programba is. Másik öt országgal egy projekt közös megvalósításán dolgozunk, mely két tengely mentén halad:- magam, a környezetem, a jövőm, a múltam, a kultúrám, valamint hogyan élhetünk jobban együtt Európában. Olyan projektekben veszünk részt, mely a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő, aktuális témákat dolgoz fel. (pl. viselkedéskultúra, tudatos vásárlás, hagyományok, ünnepek)

 gyerekkislanygepnel

Miben segíthetünk a szülőknek?

Véleményem szerit az IKT használatában elsősorban prevenciós feladatink vannak. Szorosan együtt kell működnünk a szülőkkel. Ez lehet egy előadás, konferencia, könyvajánlat, de legfőképp a gyakorlati bemutató. Alapvető elvárás, hogy a szülők lássák, amit csinálnak gyermekeik, részesei lehessenek életünknek. Tehát utat mutathatunk a virtuális világba való belépés kezdetén. Fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy szabályok nélkül veszélyes alkalmazni az IKT eszközöket. A gyermekek kiszolgáltatottá válhatnak, függőséget okozhat, ha nem figyelünk, elveheti az időt azoktól a tevékenységektől, melyek az óvodás gyermek számára a testi, lelki egészséget biztosítja (pl. mozgás, mesélés, együttes játék)E mellett természetesen mintát mutatunk a felhasználás terén.

gyerekeeloadasMit adhat a pedagógusoknak?

35 éve vagyok a pályán. A kiégés veszélye minden pedagógust fenyeget. Az eTwinning, az Erasmus+ olyan lehetőség, mellyel megújíthatjuk módszertani kultúránkat, mi is új ismeretekhez juthatunk. A projektek sikerélményt nyújtanak, megtapasztalhatjuk más országok tanítási-oktatási módszereit. Utazhatunk, kapcsolatokat létesíthetünk, egy kicsit kiszakadhatunk a megszokott környezetből. Az óvodai témákat új köntösbe lehet öltöztetni.  Ez mind pozitívan hat személyiségünkre, ami által újra és újra keressük a kihívásokat, lelkesebben megyünk dolgozni. Az informatikai nevelés segítségével lehetőségünk nyílik tehetséggondozásra, valamint a részképesség zavarok megelőzésére is.

pilforumMiben tudok én segíteni?

Egy Referenciaintézmény vezetőjeként, az innováció kezdeményezőjeként hitelesen tudom bemutatni az óvodai informatikai nevelés lehetőségeit, nehézségeit, az eredményes gyakorlathoz vezető utat. Segítséget tudok nyújtani az informatikai nevelés óvodai adaptálásához, a tanulási módszerek, eszközök megújításához.

 

Budapest, 2016. február 7.

eta

Nagyné Szabó Etelka